Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 1-CT năm 1989 về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 1-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 05/01/1989   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/01/1989   Số công báo: Số 2
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


56