• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 10/2001/CT-TTg thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 10/2001/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/2001/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 04/05/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/06/2001   Số công báo: Số 21
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/5/2001, Chính phủ đã có Chỉ thị 10/2001/CT-TTg thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010.

Ngày 22 tháng 12 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược này, Thủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ cụ thể cho:

1. Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình, xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chiến lược, đồng thời gửi báo cáo này đến ủy ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình.

Chỉ thị 10/2001/CT-TTg có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2001.

Từ khóa: Chỉ thị 10/2001/CT-TTg

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47684