• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2016 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 10/CT-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10/CT-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

Hiện nay, tình trạng nng nóng, khô hạn đang diễn ra gay gắt trên phạm vi cnước, đặc biệt tại các tnh khu vực Tây Bc, Miền Trung, Tây Nguyên và Vùng đng bng sông Cu Long, nhiều khu rừng đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy him). Trong những ngày qua đã liên tiếp xy ra các vụ cháy rng nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Nai... gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn.

Đ phòng chống và ngăn chặn, có hiệu quả tình trạng cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường thiên nhiên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khn trương chỉ đạo triển khai một snhiệm vụ, công việc trọng tâm, cấp bách sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương:

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiu quả phương án phòng cháy, cha cháy rng trên địa bàn, trong đó tập trung vào xây dựng triển khai phương án huy động lực lượng, phương tiện, chhuy, hậu cần trong trường hợp xảy ra cháy lớn. Kịp thời xlý các tình hung cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, xác định rõ các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn theo mức độ kiểm soát của chủ rừng, thôn, xã, huyn và tnh.

- Chỉ đạo lực lượng, ứng trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chngười vào những khu vực rng có nguy cơ cháy cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bng dùng lửa trong suốt thi kỳ cao điểm cháy rng.

- Chđạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của Pháp luật về bảo vệ và Phát trin rừng, phòng cháy, chữa cháy rng đến mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ng hộ, thực hiện.

- Xử lý nghiêm minh nhng vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Cục Kiểm lâm - Tổng cục Lâm nghiệp để phi hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cn thiết.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chtrì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, phát hiện các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý, làm rõ trách nhim người đứng đu cơ quan, tổ chức và cơ sở trong vic để xảy ra các vi phạm, đồng thời yêu cầu các cơ sở khắc phục ngay tồn tại, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổ chức cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ưu tiên bố trí nguồn kinh phí đ tăng cường đầu tư trang bphương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng cho Cục Kiểm lâm và các địa phương trọng điểm cháy rừng.

4. Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thi đưa thông tin cnh báo và dự báo cháy rừng, nhất là trong thời kỳ cao đim.

5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phi hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn và các địa phương trong việc phòng cháy, chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

Th tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiu quChthị này./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông;
- Đ
ài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Tòa
án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm s
át nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KTN (03b) Tn

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 10/CT-TTg

2.374

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
307405