• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


Văn bản pháp luật về Kiểm lâm

 

Chỉ thị 102/2003/QĐ-BNN về nâng cao năng lực cho công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn và tăng cường kiêm tra giám sát của chính quyền cơ sở với hoạt động Kiểm lâm địa bàn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Chỉ thị 102/2003/QĐ-BNN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 102/2003/QĐ-BNN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 24/09/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/10/2003   Số công báo: Số 164
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/09/2003, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 102/2003/QĐ-BNN về nâng cao năng lực cho công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn và tăng cường kiêm tra giám sát của chính quyền cơ sở với hoạt động Kiểm lâm địa bàn.

Để việc triển khai Quyết định 105/2000/QĐ-BNN-KL được thực hiện một cách đầy đủ và nghiêm túc, tạo điều kiện cho công chức Kiểm lâm địa bàn hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà quyết định đã nêu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thị:

1. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương ra soát lại năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ công chức Kiểm lâm của đơn vị mình. Tiếp tục phâm công về phụ trách các địa bàn xã, cụm xa hiện nay còn kuyết Kiểm lâm địa bàn. Thay thế những Kiểm lâm địa bàn còn yếu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo dức. Kiên quyết không đưa lao động hợp đồng trong lực lượng Kiểm lâm và những công chức Kiểm lâm còn yếu về chuyên môn, nghiẹp vụ, phẩm chất chính trị và đạo đức xã hội về phụ trách địa bàn xã, cụm xã.

2. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Kiểm lâm. Mở lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm lâm địa bàn tại Chi cục hoăck cử đi học theo các lớp bồi dưỡng kiến thức hành chính Nhà nước, quản lý Nhà nước được mở tại địa phương. Các Chi cục mở ngay các lớp tập huấn cho Kiểm lâm địa bàn để tất cả Kiểm lâm địa bàn khi về địa bàn làm việc phải có chứng chỉ đã qua lớp tập huấn. Giao cho Cục Kiểm lâm tổ chức kiểm tra chặt chẽ chất lượng và hoạt động của Kiểm lâm địa bàn.

Ở những Chi cục có diện tích rừng rộng lớn, biên chế Kiểm lâm ít, có thể bố trí Kiểm lâm hợp đồng nhưng những Kiểm lâm hợp đồng này phải là người đã tốt nghiệp ở các trường Trung học hoặc Đại học Lâm nghiệp được ký hợp đồng dài hạn và nhất thiết phải qua lớp đào tạo Kiểm lâm địa bàn và được cấp chứng chỉ.

3. Cục Kiểm lâm chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ cùng các trường trong ngành vừa xây dựng giáo trình chuẩn, vừa mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm lâm trong cả nước. Từ năm 2005 trở đi, công chức Kiểm lâm về phụ trách địa bàn có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên.

Từ khóa: Chỉ thị 102/2003/QĐ-BNN

243

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
6433