Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 103/2003/CT-BNN về hưởng ứng đợt phát trái phiếu Chính phủ trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 103/2003/CT-BNN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 03/10/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/10/2003   Số công báo: Số 167
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/10/2003, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 103/2003/CT-BNN về hưởng ứng đợt phát trái phiếu Chính phủ trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Để thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Chính trị; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ chỉ thị:

1. Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành từ Bộ đến các địa phương, cơ sở,… phải  tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về Chỉ thị của Bộ Chính trị; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính; phát động phong trào thi đua mua công trái sớm nhất, với số lượng lớn và động viên các cá nhân, tổ chức khác cùng tham gia.

2. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Cục trưởng Cục quản lý xây dựng công trình, các Ban quản lý dự án thủy lợi, các địa phương, phải tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên các công trình, để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả.

- Bố trí đủ vốn cho công trình theo tiến độ thi công từng quý, tăng cường công tác quản lý xây dựng cơ bản, thực hiện đúng thủ tục, trình tự, sử dụng nguồn vốn trái phiếu theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí vật tư tiền vốn mà toàn xã  hội đã hăng hái hưởng ứng mua công trái.

- Những công trình đang thi công, nay được sử dụng vốn trái phiếu cần phát động phong trào thi đua ra quân đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đúng kế hoạch.

- Những công trình đang lập dự án khả thi, phải khẩn trương hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản, sớm duyệt để khởi công xây dựng, tiếp nhận nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

3. Các doanh nghiệp thi công: Phải tập trung chỉ đạo, bố trí lực lượng thi công đảm bảo mục tiêu, tiến độ, năng suất cao, chất lượng tốt.

92