Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 1043/1997/CT-TTg về kiểm tra trình độ ngoại ngữ và kiến thức về chính sách đối ngoại đối với cán bộ công tác tại các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1043/1997/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/12/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/01/1998   Số công báo: Số 2
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/12/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1043/1997/CT-TTg về kiểm tra trình độ ngoại ngữ và kiến thức về chính sách đối ngoại đối với cán bộ công tác tại các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Nhằm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ và kiến thức về chính sách đối ngoại cho cán bộ, công chức được cử đi công tác tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi có nhu cầu cử cán bộ đi công tác dài hạn tại các cơ quan hoặc văn phòng đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, cần có biện pháp kiểm tra trình độ nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ, lựa chọn những cán bộ đủ khả năng đáp ứng yêu cầu công tác và chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra ngoại ngữ và kiến thức về chính sách đối ngoại đối với công chức và viên chức Nhà nước thuộc tất cả các ngành, trước khi bổ nhiệm đi công tác nhiệm kỳ tại các Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Pháp lệnh về cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và Nghị định số 183/CP ngày 18 tháng 11 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

101