• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Chỉ thị 11/2000/CT-TTg về đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 11/2000/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2000/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/06/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/07/2000   Số công báo: Số 25
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 7/5/2000, Thủ tướng đã có Chỉ thị 11/2000/CT-TTg về đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý Nhà nước. Cụ thể,

Hiện tại, nhiều trụ sở cơ quan xây dựng từ lâu đã bị xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc không đáp ứng cho nhu cầu công tác. Nhiều cơ quan đang phải thuê, mượn nhà để làm việc, gây tốn kém cho ngân sách nhà nước, vì vậy nhu cầu đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan hiện nay còn khá lớn.  

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước vẫn còn rất hạn hẹp , không thể đáp ứng được yêu cầu xây dựng trụ sở làm việc của các Bộ, ngành và địa phương trong thời gian ngắn. Nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quản lý xây dựng trụ sở và yêu cầu chung về điều kiện làm việc của các cơ quan quản lý Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các quy định về xây dựng trụ sở làm việc như sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị mà trụ sở làm việc đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, diện tích làm việc hiện trạng ở mức dưới 70% so với tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, thì phải xây dựng dự án trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung theo đúng quy định hiện hành.

2. Đối với các địa phương mới chia tách, các cơ quan mới thành lập, chưa có trụ sở làm việc, đang phải đi thuê, mượn hoặc sử dụng các nhà tạm để làm việc, căn cứ quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chủ động tính toán cân đối và huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng trụ sở nhưng không được vượt quá tiêu chuẩn diện tích làm việc đã quy định. Nếu có nhiều cơ quan cần xây dựng trụ sở mới thì khuyến khích các địa phương xây dựng khu nhà làm việc liên cơ quan để tiết kiệm vốn đầu tư.

3. Đối với các cơ quan Trung ương quản lý theo hệ thống ngành dọc (kể cả cơ quan đại diện ở nước ngoài), phải lập quy hoạch hệ thống trụ sở làm việc của toàn ngành phù hợp với biên chế, tiêu chuẩn diện tích làm việc theo quy định hiện hành và các nguồn vốn có thể huy động được. Tận dụng các thiết kế mẫu, xây dựng trụ sở làm việc kiên cố phù hợp với quy hoạch xây dựng các khu hành chính của địa phương để tiết kiệm vốn đầu tư, đất xây dựng, đồng thời phải bảo đảm sự phù hợp về các điều kiện làm việc và trang thiết bị nội thất giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trên cùng một địa bàn.

Từ khóa: Chỉ thị 11/2000/CT-TTg

190

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46424