• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Chỉ thị 11/2001/CT-TTg về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 11/2001/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2001/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/05/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/06/2001   Số công báo: Số 22
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/5/2001, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị 11/2001/CT-TTg về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể,

Nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

- Các Bộ, ngành, địa phương và cấp trên chủ đầu tư cần tập trung giải quyết ngay một số vấn đề sau:
Kiện toàn và chấn chỉnh lại hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, ưu tiên bố trí sắp xếp những cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực về chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, quyết toán, bảo đảm cho việc quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ.
Tổ chức và chỉ đạo điều hành công tác quyết toán vốn đầu tư chặt chẽ, đúng quy trình phù hợp với đặc điểm của từng dự án, bảo đảm mọi công trình, dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đều phải được quyết toán theo đúng quy định.
Thực hiện giám sát kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về quyết toán vốn đầu tư theo đúng phạm vi quản lý của mình; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm trái quy định.
Thường xuyên đánh giá công tác quyết toán vốn đầu tư theo trách nhiệm quản lý và báo cáo tình hình thực hiện quyết toán vốn đầu tư cho Bộ Tài chính theo quy định.

- Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý dự án; đôn đốc Ban Quản lý dự án, thực hiện quyết toán và báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời phải phối hợp với cơ quan có trách nhiệm thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đã quy định.

Từ khóa: Chỉ thị 11/2001/CT-TTg

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47725