• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 11/2002/CT-TTg về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 11/2002/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2002/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 17/04/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/2002   Số công báo: Số 24
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 17/4/2002, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 11/2002/CT-TTg về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. Cụ thể,

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức đoàn thể chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định của Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt thực hiện ngay một số việc sau:

1. Dự án viện trợ phải được xây dựng, thẩm định, trình duyệt theo đúng quy trình đã được quy định. Những dự án được phê duyệt không đúng thẩm quyền sẽ không có hiệu lực thi hành (trường hợp dự án đang triển khai thì phải đình chỉ hoạt động) và trình duyệt lại theo quy định. Sau khi dự án được duyệt, quyết định phê duyệt (kèm theo tài liệu, hồ sơ liên quan) phải gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đúng thời gian quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giám sát chặt chẽ công việc trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các trường hợp vi phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Không xem xét việc tiếp nhận hàng hoá thuộc danh mục các mặt hàng cấm nhập khẩu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (ban hành tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001), chỉ xét giải quyết hàng viện trợ có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và có xác nhận về chất lượng hàng hoá của cơ quan có thẩm quyền bên nước viện trợ.Hàng viện trợ chỉ được gửi đến Việt Nam sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép tiếp nhận. Những lô hàng viện trợ không thực hiện đúng quy định trên, giao Tổng cục Hải quan xử lý theo quy định, đơn vị tiếp nhận chịu mọi chi phí liên quan tới việc xử lý này. Trường hợp hàng viện trợ đã qua sử dụng chưa theo đúng quy định đã hoặc đang trên đường đến cảng Việt Nam (phải có xác nhận về thời gian ghi trên vận đơn gửi hàng) trước ngày ban hành Chỉ thị này vẫn được xem xét, nhưng phải được giám định chất lượng hàng hoá bởi cơ quan giám định chất lượng của Việt Nam. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận hàng viện trợ, phát hiện những trường hợp vi phạm để xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

3. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao có các biện pháp thích hợp thông tin đầy đủ và nhanh chóng các quy định của Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các nhà tài trợ (có văn phòng đại diện hoặc chưa có văn phòng đại diện ở Việt Nam) biết để phối hợp trong quá trình tiến hành các khoản viện trợ cho Việt Nam.

Từ khóa: Chỉ thị 11/2002/CT-TTg

139

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
49266