Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 115/2000/CT-BNN-TCCB về việc tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia của ngành thời kỳ 2001 - 2005 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 115/2000/CT-BNN-TCCB   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Thiện Luân
Ngày ban hành: 14/11/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/11/2000, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 115/2000/CT-BNN-TCCB về việc tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động và chuyên gia của ngành thời kỳ 2001 - 2005.

Nắm vững các văn bản đã ban hành :

+ Của Bộ Chính trị và Chính phủ:

- Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 22 / 9 / 1998 của Bộ Chính trị về xuất khẩu lao động và chuyên gia.

- Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của Chính phủ về việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

+ Của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội:

- Thông tư số 28/1999/TT-BLĐTBXH ngày 15-11-1999 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP

- Quyếtđịnh số 1635/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 13/12/1999 ban hành Quy chế đào tạo giáo dục và định hướng cho người lao động.

- Các văn bản liên quan xuất khẩu lao động và chuyên gia...

+ Thông tư Liên tịch:

- Thông tư số 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/02/2000 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam theo Nghị định số 152/1999 NĐ-CP.

83