• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Chỉ thị 119/1998/CT-BGTVT về kiểm tra, kiểm định các công trình giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Chỉ thị 119/1998/CT-BGTVT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 119/1998/CT-BGTVT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Phạm Quang Tuyến
Ngày ban hành: 07/05/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/05/1998, Bộ GTVT đã ban hành Chỉ thị 119/1998/CT-BGTVT về kiểm tra, kiểm định các công trình giao thông đường bộ. 

Kiểm tra kiểm định nền mặt đường, bến phà và các công trình phụ trợ khác thuộc cơ sở hạ tầng đường bộ.

Hiện nay, công tác quản lý nền mặt đường, bến phà và các công trình phụ trợ khác nhiều đơn vị làm chưa tốt. Bộ yêu cầu Cục ĐBVN, các sở GTVT (GTCC) đôn đốc các khu QLĐB, các Công ty, các Đoạn quản lý đường bộ phải xây dựng, củng cố và hoàn chỉnh tài liệu gốc về quản lý, thường xuyên bổ sung để tài liệu phản ánh đúng với thực tế đang quản lý sử dụng.

Các đơn vị quản lý đường bộ, ngoài việc phải thường xuyên chăm sóc duy tu sử chữa đường, phải thực hiện đầy đủ các công việc quản lý, trong đó có công tác kiểm tra, kiểm định nền mặt đường, cống, bến phà .. . (gọi chung là kiểm tra, kiểm định đường bộ). Tất cả cống trên đường, các công trình phụ trợ khác như kè chắn, hệ thống an toàn giao thông, bến phà, cầu phao, nền mặt đường đều phải đươc kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất và kiểm định khi cần thiết bằng phương pháp thủ công, từng bước áp dụng các phương pháp hiện đại tuỳ theo khả năng kinh phí để đầu tư mua sắm trang thiết bị cho phù hợp với yêu cầu quản lý hiện nay.

Các kết quả kiểm tra đều phải lập báo cáo theo quy định. Những công trình cần thiết kiểm định phải lập kế hoạch và triển khai thực hiện khi có kế hoạch được giao.

Từ khóa: Chỉ thị 119/1998/CT-BGTVT

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
102845