Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 12/1999/CT-TTg về tổng kết thực hiện Luật doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/1999/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 10/05/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/06/1999   Số công báo: Số 23
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/05/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 12/1999/CT-TTg về tổng kết thực hiện Luật doanh nghiệp Nhà nước.

Quyền hạn và trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước; việc phân cấp thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước giữa các cơ quan đại diện sở hữu, ủy quyền đại diện chủ sở hữu cho các cơ quan nhà nước; sự phối hợp giữa các cơ quan được giao quyền đại diện sở hữu nhà nước; quyền hạn và trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý ngành, lĩnh vực, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Tài chính, sự phối hợp giữa các cơ quan này trong việc quản lý doanh nghiệp nhà nước.

79