Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 12/2003/CT-BNN-PC tăng cường công tác Pháp chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 12/2004/CT-BNN-PC   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 05/04/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/04/2004   Số công báo: Từ số 13 đến số 14
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


59