Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 12/2005/CT-BGD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao nhằm hưởng ứng "Năm quốc tế về Thể thao và Giáo dục thể chất - 2005" của Liên hiệp quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 12/2005/CT-BGD&ĐT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 07/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/04/2005   Số công báo: Số 15
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


69