• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

Văn bản pháp luật về Giáo dục thể chất và thể thao

Văn bản pháp luật về Liên hiệp quốc

 

Chỉ thị 12/2005/CT-BGD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao nhằm hưởng ứng "Năm quốc tế về Thể thao và Giáo dục thể chất - 2005" của Liên hiệp quốc do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Chỉ thị 12/2005/CT-BGD&ĐT
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/2005/CT-BGD&ĐT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 07/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/04/2005   Số công báo: Số 15
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/04/2005, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị 12/2005/CT-BGD&ĐT về tăng cường công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao nhằm hưởng ứng "Năm quốc tế về Thể thao và Giáo dục thể chất - 2005" của Liên hiệp quốc.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục thể chất và công tác thể thao, đặc biệt là Pháp lệnh Thể thao, Chỉ thị số 17/CT-TW ngày 23/10/2002 của Ban Bí thư Trung ­ương Đảng về phát triển thể dục thể thao đến năm 2010, Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao và Quy chế Giáo dục thể chất và Y tế trường học (ban hành theo Quyết định số 14/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/5/2001).

- Xây dựng ch­ương trình, kế hoạch giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và tuyên truyền rộng rãi mục đích, tác dụng của các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên chức trong ngành, nhà giáo, sinh viên và học sinh trong mỗi nhà trường về công tác thể thao và giáo dục thể chất.

- Các địa ph­ương và cơ sở giáo dục phải xây dựng ch­ương trình kế hoạch đẩy mạnh giáo dục thể chất và phát triển thể thao đối với cán bộ công nhân viên chức, nhà giáo, sinh viên, học sinh của đơn vị.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc dạy và học nội khóa môn thể dục, theo ch­ương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các bậc học, cấp học và trình độ đào tạo.

- Tăng c­ường các hoạt động thể thao ngoại khóa, đổi mới nội dung cải tiến các hình thức hoạt động, thi đấu và luyện tập thể dục thể thao hàng ngày theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.

Từ khóa: Chỉ thị 12/2005/CT-BGD&ĐT

309

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
4711