Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 13/2001/CT-TTg về tổng kết 10 năm thi hành Luật bảo vệ, Chăm sóc và Gíáo dục trẻ em (1991-2000) do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 13/2001/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 31/05/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/2001   Số công báo: Số 24
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


67