Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 13/2007/CT-TTg về tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 13/2007/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 06/06/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/06/2007   Số công báo: Từ số 416 đến số 417
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


63