• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 13/2007/CT-TTg về tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Tải về Chỉ thị 13/2007/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2007/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 06/06/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/06/2007   Số công báo: Từ số 416 đến số 417
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/06/2007, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị 13/2007/CT-TTg về tăng cường thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan khác liên quan trình Chính phủ dự án Luật Dân số trong quý III năm 2007;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phương án thực hiện bảo hiểm xã hội đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn trong quý III năm 2007; 

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác liên quan trình Chính phủ đề án tổng thể nâng cao chất lượng dân số Việt Nam trong quý IV năm 2007;

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan khác liên quan chỉ đạo triển khai có hiệu quả các loại hình cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chiến dịch tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và vùng đông dân có mức sinh cao, vùng có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao; xây dựng chiến lược an ninh hàng hoá phương tiện tránh thai và hoàn thiện hệ thống quản lý hậu cần phương tiện tránh thai từ Trung ương đến địa phương để chủ động phục vụ chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình.

Từ khóa: Chỉ thị 13/2007/CT-TTg

337

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
20861