• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2013 thực hiện cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" năm học 2013-2014 tỉnh Bình Phước

Tải về Chỉ thị 13/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/CT-UBND

Bình Phước, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NGÀY TOÀN DÂN ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG" NĂM HỌC 2013 - 2014

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGDĐT ngày 03/5/1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường". Trong những năm học vừa qua, tỉnh Bình Phước đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cuộc vận động, cụ thể, trong năm học 2012-2013 đạt một số kết quả như sau: Số trẻ 5 tuổi được học mẫu giáo đạt 98,3%; số trẻ 6 tuổi được học lớp 1 đạt 99,97%; tăng 0,06% so với năm học trước, tỷ lệ học sinh bỏ học là 0,51%.

Kết quả việc vận động trẻ ra lớp tăng so với năm trước, nhưng phần lớn khó khăn vẫn là việc vận động trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; cơ sở vật chất trường lớp phục vụ cho việc phổ cập giáo dục mầm non vẫn còn nhiều khó khăn…

Để cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" được thực hiện tốt hơn trong năm học 2013-2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chủ động, tích cực phát huy vai trò chủ đạo của ngành, phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện đúng mục tiêu nhiệm vụ năm học 2013 - 2014.

b) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" ở tất cả các địa phương, các cấp học.

c) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, cung cấp đủ sách giáo khoa, tập vở cho học sinh, đặc biệt thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá đối với học sinh đang sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện tốt nhất để các em đến trường đạt hiệu quả cao.

d) Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ cũng như kỹ năng cho giáo viên; bố trí giáo viên hợp lý, không để xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhằm phát huy tác dụng của đội ngũ nhà giáo ở các cấp học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học mới.

e) Phối hợp với Sở Y tế thực hiện tuyên truyền cho học sinh và phụ huynh hiểu biết và biết cách phòng, chống các dịch bệnh đang diễn ra; quan tâm hơn nữa đến công tác y tế học đường.

f) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, các ban, ngành, đoàn thể tham mưu UBND tỉnh khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời xử lý những trường hợp vi phạm chính sách giáo dục trên địa bàn tỉnh.

g) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc tổ chức trang trọng lễ khai giảng năm học mới và phát động đồng loạt "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" vào ngày 05/9/2013.

h) Duy trì chế độ kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 08/10/2013.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền những nội dung của cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" trên địa bàn tỉnh.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc:

a) Tổ chức  tuyên truyền, vận dụng nhiều hình thức trong hệ thống của tổ chức mình nhằm kêu gọi, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên và nhân dân hưởng ứng cuộc vận động "Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" và tạo điều kiện tốt nhất cho con em đến trường.

b) Vận động các tổ chức kinh tế, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" để đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh phong trào xã hội hóa giáo dục làm cho mọi tầng lớp nhân dân có ý thức cao hơn đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ.

4. UBND các huyện, thị xã, Ban chỉ đạo cuộc vận động các địa phương"

a) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt nội dung cuộc vận động; đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, hỗ trợ học sinh thuộc diện chính sách để các cháu có điều kiện đến trường.

b) Tổ chức kiểm điểm các địa phương chưa thực hiện tốt, đánh giá kết quả cuộc vận động và kết quả giáo dục, đào tạo năm học 2012 - 2013, từ đó rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện cuộc vận động trong năm học 2013 - 2014.

c) Xem xét, củng cố, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo để hoạt động có hiệu quả; phân công các thành viên phụ trách từng địa bàn để việc theo dõi sâu sát hơn.

d) Ban chỉ đạo các huyện, thị xã chỉ đạo Ban chỉ đạo các xã, phường, thị trấn điều tra nắm chính xác số trẻ trong độ tuổi, trẻ bỏ học để huy động ra lớp và ra lớp trở lại.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi đến các cấp, các ngành và trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể nhân dân biết, hưởng ứng và thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực đến hết ngày 30/12/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP;
- Bộ GD&ĐT;
- TTTU, TT HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã;
- LĐVP, Phòng VHXH, KTTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Huy Phong
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 13/CT-UBND

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
205252