Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 135-CT về việc tăng cường công tác bảo vệ trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 135-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 14/05/1989   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/06/1989   Số công báo: Số 12
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


90