Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 135-TTg năm 1997 về xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ở các tổng công ty Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước có thành lập Hội đồng quản trị do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Số hiệu: 135-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 04/03/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/04/1997   Số công báo: Số 7
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


67