Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 14/1999/CT-TTg về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/1999/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/05/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/05/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/1999/CT-TTg về việc phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999.

Trong quá trình triển khai cuộc vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc cần chú ý một số vấn đề sau:

- Thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của các đoàn thể quần chúng các cấp.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động có trọng tậm, trọng điểm để bảo đảm hoàn thành kế hoạch vận động được giao. Không vận động và phân bổ kế hoạch một cách tràn lan. Đặc biệt, không giao chỉ tiêu kế hoạch vận động đối với các tổ chức có khó khăn về tài chính, các xã nghèo đặc biệt khó khăn.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của Trung ương và địa phương tổ chức lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện chủ trương phát hành công trái xây dựng Tổ quốc và phải gương mẫu thực hành tiết kiệm, tham gia tích cực mua công trái xây dựng Tổ quốc.

- Trong quá trình tổ chức đợt vận động phải tránh phô trương hình thức, chống lãng phí, kinh phí sử dụng để triển khai cuộc vận động phải hết sức tiết kiệm và trong khuôn khổ dự toán ngân sách được giao đầu năm. Không đặt vấn đề bổ sung ngân sách cho công tác này ở các tỉnh, thành phố, các Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

75