Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 140-CT năm 1988 đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến, sáng chế và sở hữu công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 140-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành: 10/05/1988   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/1988   Số công báo: Số 10
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


58