Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 1407/1999/CT-BKHCNMT thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1407/1999/CT-BKHCNMT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường   Người ký: Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành: 30/07/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/7/1999, Bộ KHCNMT ban hành Chỉ thị 1407/1999/CT-BKHCNMT thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Cụ thể,

Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chỉ thị việc thực hiện Nghị quyết 09/1998/NQ-CP như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ phải định kỳ tổ chức thông báo công khai kết quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh, phân phối thu nhập và thực hiện các chế độ, chính sách để người lao động, cán bộ công chức biết và giám sát. Các đơn vị cần xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 30/CT/TW ngày 28/2/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/02/1999 ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước, nhằm thực hiện phương châm: "dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra", khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu mất dân chủ và nạn tham nhũng.

2. Thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, tổ chức công đoàn cùng cấp trong việc quản lý cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị. Thường xuyên giáo dục pháp luật, chế độ của đảng và Nhà nước cho mọi thành viên. Phát động phong trào cán bộ công nhân viên trong cơ quan Bộ tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội trong cơ quan, ở nơi cư trú. Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản tại cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc. Tập trung phòng, chống tội phạm tham nhũng trong cơ quan quản lý và tội phạm kinh tế trong các doanh nghiệp.

87