Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 141/1999/CT-BNN-TCCB thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ - viên chức do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 141/1999/CT-BNN-TCCB   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 14/10/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/10/1999, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 141/1999/CT-BNN-TCCB thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ - viên chức.

Để thực hiện tốt chính sách của Nhà nước và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ đối với cán bộ, viên chức trong toàn ngành, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện:

1. Thông báo để nghỉ chế độ trước 3 tháng cho tất cả các cán bộ, viên chức trong diện Bộ quản lý khi đến tuổi nghỉ hưu (Nam đủ 60 tuổi - Nữ đủ 55 tuổi).

2. Các đơn vị lập và báo cáo danh sách các cán bộ đến tuổi nghỉ hưu của năm sau vào đầu quý IV hàng năm, đồng thời thông báo danh sách này đến từng cá nhân, tổ chức gặp gỡ trước 6 tháng để giải quyết các chế độ chính sách và chuẩn bị sắp xếp công tác thích hợp đối với cán bộ sắp nghỉ hưu. (Việc gặp gỡ thực hiện theo quy định số 516/NN/TCCB/QĐ ngày 29 tháng 4 năm 1996 của Bộ).

3. Căn cứ vào quy hoạch cán bộ và tình hình thực tế của đơn vị để có phương án chuẩn bị người thay thế những cán bộ dến tuổi nghỉ hưu để đảm bảo công tác được liên tục.

4. Đối với một số cán bộ làm công tác khoa học, cán bộ chuyên môn và cán bộ lãnh đạo - thuộc diện Bộ quản lý, nếu do nhu cầu công tác, bản thân cán bộ có sức khoẻ, tự nguyện làm việc tiếp, thì đơn vị phải có văn bản báo cáo về Bộ. Vụ Tổ chức cán bộ tập hợp trình Ban Cán sự đảng. Cán bộ chỉ được giữ lại làm việc sau khi có ý kiến đồng ý của Ban Cán sự Đảng. Các trường hợp khác đơn vị đề nghị giữ lại công tác mà Ban Cán sự Đảng không có ý kiến thì phải thực hiện nghiêm túc thông báo của Bộ.

Thủ trưởng các đơn vị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

103