Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 146-CT năm 1984 về tập trung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức kế hoạch sản xuất nông nghiệp, kể cả lâm nghiệp và thuỷ sản năm 1984 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 146-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Vũ Đình Liệu
Ngày ban hành: 24/04/1984   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/06/1984   Số công báo: Số 11
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


58