Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 149-CT năm 1982 về tổ chức giáo dục học sinh phổ thông trong dịp nghỉ hè do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 149-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành: 22/05/1982   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/05/1982   Số công báo: Số 10
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


58