Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/1999/CT-NHNN1 về điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các Ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực thành thị do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/1999/CT-NHNN1   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Dương Thu Hương
Ngày ban hành: 01/09/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 1/9/1999, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị 15/1999/CT-NHNN1 về điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các Ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực thành thị. Cụ thể,

Từ ngày 04 tháng 09 năm 1999, các Ngân hàng thương mại quốc doanh cho vay thông thường bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng ở khu vực thành thị theo mức trần lãi suất là 0,95%/tháng. Lãi suất cho vay đối với khách hàng ở khu vực nông thôn tiếp tục thực hiện theo mức trần lãi suất là 1,05%/tháng.

Các Ngân hàng thương mại quốc doanh căn cứ vào đặc điểm, điều kiện kinh doanh, nhu cầu vốn để cho vay và khả năng tài chính của mình để giảm lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ cho phù hợp với chỉ số lạm phát và tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay.

Về lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, cho vay khắc phục hậu quả thiên tai, cho vay các dự án đầu tư theo kế hoạch Nhà nước và cho vay ưu đãi khác, các Ngân hàng thương mại quốc doanh tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

83