Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/2001/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2001 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2001/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 11/06/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/07/2001   Số công báo: Số 25
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 11/6/2001, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị 15/2001/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2001. Cụ thể,

Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại trên đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các công việc sau:

1. Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện còn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp điều hành kế hoạch kinh tế năm 2001, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 2001 đã được Quốc hội phê duyệt.

2. Thông qua việc tổ chức đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2001 gắn với việc đánh giá, phân tích tình hình về kinh tế trên từng lĩnh vực, ngành, ở từng địa phương và từng sắc thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiện giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2001 cho các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị, đảm bảo việc giao dự toán thu ngân sách năm 2001 phải cao hơn kết quả đã thực hiện năm 2000. Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2001 cho các đơn vị trực thuộc; đồng thời đề ra biện pháp chỉ đạo, phối hợp quản lý thu thuế, chống thất thu ngân sách có hiệu quả.

95