• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Chỉ thị 15/2002/CT-TTg về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 15/2002/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/2002/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 26/07/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/08/2002   Số công báo: Số 41
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 26/7/2002, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 15/2002/CT-TTg về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao. Cụ thể,

Để các hoạt động thể dục thể thao ngày càng phát triển lành mạnh, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Uỷ ban Thể dục Thể thao:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sửa đổi, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để phòng, chống tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh theo pháp luật các tập thể, cá nhân có hành vi tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động thể dục thể thao; chủ động phát hiện và kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và kiên quyết xử lý theo quy định hiện hành các tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao.

3. Bộ Văn hoá - Thông tin chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, đồng thời phê phán những hành vi tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đạo đức, lối sống văn hoá đối với cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, học sinh, sinh viên... nhằm nâng cao nhận thức và kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao.

Thủ trưởng cơ quan thể thao và người đứng đầu ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc để xảy ra các tiêu cực trong hoạt động thể dục thể thao ở cơ quan, ngành, địa phương do mình quản lý.

b) Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp với các đoàn thể, cơ quan và ngành thể dục thể thao tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này nhằm từng bước ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xây dựng đạo đức, phong cách trung thực, lành mạnh có văn hoá trong các hoạt động thể dục thể thao.

5. Uỷ ban Thể dục Thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ.

 

Từ khóa: Chỉ thị 15/2002/CT-TTg

508

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
50126