• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 15/CT-BCT năm 2014 thực hiện công tác cảnh báo trong vận hành hồ chứa và nhà máy thủy điện để bảo đảm an toàn cho vùng hạ du các dự án thủy điện do Bộ Công thương ban hành

Tải về Chỉ thị 15/CT-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-BCT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢNH BÁO TRONG VẬN HÀNH HỒ CHỨA VÀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐỂ BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO VÙNG HẠ DU CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN

Trong những năm gần đây, các nhà máy thủy điện đã có vai trò rất lớn trong việc cung cấp điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, các hồ chứa thủy điện cũng là nguồn trữ nước cực kỳ quan trọng, bảo đảm an ninh nguồn nước, đóng vai trò chủ chốt để chủ động cung cấp nước cho sản xuất về mùa kiệt và cắt giảm lũ cho hạ du. Tuy nhiên, qua các báo cáo và kết quả kiểm tra về tình hình vận hành các hồ chứa và nhà máy thủy điện trong cả mùa lũ và mùa kiệt, thực tế đã xuất hiện một số tồn tại liên quan đến công tác cảnh báo bảo đảm an toàn cho vùng hạ du của hồ chứa và nhà máy thủy điện.

Để đảm bảo phát triển thủy điện bền vững, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn cho sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân vùng hạ du, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu:

1. Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các dự án thủy điện đang vận hành

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình quản lý, vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện trên địa bàn, đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành hồ chứa và liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chỉ đạo cơ quan phòng chống lụt bão và các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các nhà máy thủy điện trong việc vận hành chống/giảm lũ cho hạ du và thực hiện kế hoạch vận hành cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt vào mùa khô, đề xuất, kiến nghị những nội dung chưa phù hợp trong các quy trình vận hành hồ chứa để xem xét hiệu chỉnh.

- Chỉ đạo các nhà máy thủy điện đang vận hành rà soát, lắp đặt, bổ sung hệ thống cảnh báo phía hạ du để người dân phòng tránh tai nạn khi qua sông trong quá trình vận hành xả lũ và phát điện. Đặc biệt, đối với các nhà máy thủy điện phát điện theo giờ cao điểm, phải lắp đặt hệ thống cảnh báo cho hạ du trên đoạn sông có dao động mực nước lớn khi phát điện theo yêu cầu của điều độ hệ thống điện, có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân qua sông.

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân phía hạ du nhà máy thủy điện để đảm bảo điều kiện an toàn khi qua sông cả trong mùa lũ và mùa kiệt.

2. Đối với Tập đoàn điện lực Việt Nam và các đơn vị quản lý các Nhà máy thủy điện đang vận hành

- Rà soát, bổ sung đủ hệ thống cảnh báo phía hạ du các nhà máy thủy điện để người dân phòng tránh tai nạn khi qua sông trong quá trình vận hành xả lũ và phát điện. Đặc biệt, đối với các nhà máy thủy điện phát điện theo giờ cao điểm, phải lắp đặt hệ thống cảnh báo cho hạ du trên những đoạn sông có dao động mực nước lớn khi phát điện theo yêu cầu của điều độ hệ thống điện dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn cho người dân qua sông.

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân phía hạ du nhà máy thủy điện để đảm bảo điều kiện an toàn khi qua sông cả về mùa lũ và mùa kiệt.

- Rà soát quy trình vận hành hồ chứa, kiến nghị bổ sung, sửa đổi những nội dung chưa phù hợp, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét hiệu chỉnh.

- Tập đoàn điện lực Việt Nam nghiên cứu chế độ điều độ và kế hoạch phát điện của các nhà máy thủy điện có hồ chứa vừa và lớn, nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu phụ tải và đáp ứng các nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt; hạn chế tối đa việc huy động phát điện với công suất thay đổi lớn trong thời gian ngắn tại các nhà máy thủy điện dẫn tới dao động mực nước lớn cho hạ du, gây khó khăn và rủi ro về an toàn, cho người và các phương tiện qua sông.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các cơ quan quản lý các nhà máy thủy điện trên địa bàn và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện Chỉ thị này; Giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến Chỉ thị này tới đơn vị quản lý các nhà máy thủy điện trên địa bàn Tỉnh để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở CT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VP, NL (2).

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/CT-BCT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 13/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 15/CT-BCT

333

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237166