• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2014 tăng cường biện pháp phòng, chống, đấu tranh ngăn chặn nạn lô, đề, vé số giả trên địa bàn tỉnh Long An

Tải về Chỉ thị 15/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Long An, ngày 14 tháng 07 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG, ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN NẠN LÔ, ĐỀ, VÉ SỐ GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực; doanh thu hoạt động kinh doanh xổ số, nộp ngân sách nhà nước ngày càng tăng; nguồn vốn nhà nước kinh doanh xổ số được bảo toàn và phát triển; lợi nhuận và thu nhập của người lao động được nâng cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nạn lô, đề, vé số giả đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh, gây ra nhiều tệ nạn xã hội, làm mất an ninh, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của một bộ phận người dân trong tỉnh.

Để hoạt động kinh doanh xổ số phát triển lành mạnh, thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn nạn lô, đề, vé số giả, tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân và công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn nạn lô, đề dưới mọi hình thức, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng kinh doanh đại lý xổ số để tổ chức mua bán số lô, số đề, tiêu thụ vé số giả.

- Chủ động nắm thông tin mọi diễn biến, hoạt động của tội phạm về trật tự an toàn xã hội và nạn lô, đề, làm giả vé số..., tăng cường và thường xuyên mở các chiến dịch truy quét triệt phá các chủ lô, đề, làm giả vé xổ số trên địa bàn tỉnh. Đối với các vụ việc tham gia lô, đề, làm giả vé số, khi phát hiện bắt giữ cần phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng kết thúc hồ sơ và xử lý kiên quyết, kịp thời ngay tại địa phương nơi có chủ đề, người làm và tiêu thụ vé số giả nhằm giáo dục, phòng ngừa chung trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính

- Chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Long An phối hợp chặt chẽ với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức đoàn thể trong việc cung cấp thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia mua, bán số lô, số đề, làm vé số giả; tích cực tham gia đấu tranh, triệt phá nạn lô, đề, làm vé số giả; đồng thời đẩy mạnh quảng bá hoạt động, mạng lưới kinh doanh xổ số trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Long An, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An

- Tăng cường tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân hiểu rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc, số đề và những quy định của Nhà nước về việc xử lý nghiêm khắc đối với những hoạt động cờ bạc, số đề nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao nhận thức và tích cực phòng, chống tác hại do tệ nạn cờ bạc, số đề gây ra.

- Việc tuyên truyền, giáo dục phải gắn kết với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động nhân dân tự giác tham gia phòng chống, đấu tranh với nạn mua bán số lô, số đề, vé số giả; đấu tranh, tố giác các chủ đề, người ghi đề, chơi đề và nơi chứa chấp các hoạt động về lô, đề, làm giả vé số để lĩnh thưởng đến các cơ quan chức năng.

- Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoặc liên quan đến việc tổ chức mua, bán số lô, số đề, làm vé xổ số giả; đồng thời, chịu trách nhiệm nếu để cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý tham gia hoặc liên quan đến nạn lô, đề, vé số giả.

4. Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Long An

- Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Long An tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng cáo, quảng bá những lợi ích thiết thực của hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

- Thường xuyên kiểm tra, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng công an, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình, hoạt động lô, đề, vé số giả trên địa bàn để đấu tranh, truy quét, triệt phá những đối tượng, ổ nhóm có liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề, làm vé số giả.

- Phát triển, mở rộng hệ thống đại lý bán vé số Long An trên địa bàn tỉnh; kiên quyết hủy bỏ hợp đồng đối với các đại lý bán vé số Long An có liên quan đến việc mua, bán số lô, số đề, vé số giả.

- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh; rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, quản lý hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính, đại lý vé số,... đã ban hành, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Long An nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công việc được giao./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính, Bộ Công an (để b/c);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh truyền hình Long An;
- Báo Long An;
- Cty TNHHMTV XSKT Long An;
- Phòng NC(KT+TH+NC-TCD+VX);
- Lưu: VT, HN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 15/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành: 14/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 15/CT-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240142