Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 151/1999/CT-BNN-TY về các biện pháp phòng chống bệnh lở mồn long móng gia súc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 151/1999/CT-BNN-TY   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 04/11/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 4/11/1999, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 151/1999/CT-BNN-TY về các biện pháp phòng chống bệnh lở mồn long móng gia súc. Cụ thể,

Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh LMLM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân (UBND), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trong ngành thú y thực hiện một số biện pháp sau đây:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

* Báo cáo với UBND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh thực hiện các biện pháp sau:

- Khi chưa có dịch: cần chỉ thị cho UBND các cấp, các ngành liên quan tăng cường công tác kiểm dịch động vật, ngăn chặn việc đưa nguồn dịch vào địa phương, đồng thời phổ biến, hướng dẫn cán bộ và nhân dân các biện pháp phòng dịch bệnh.

Lập các Trạm, Chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại các đầu mối giao thông quan trọng.

- Khi có dịch: cần có Quyết định công bố dịch theo quy định tại Pháp lệnh Thú y. Trong Quyết định phải nêu rõ tên bệnh, loài vật mắc bệnh, địa điểm cụ thể nơi có dịch, đồng thời lập Ban chống dịch.

Lập trạm, chốt kiểm dịch động vật, tổ chức canh gác, quản lý không cho đưa gia súc và sản phẩm gia súc từ ổ dịch ra ngoài; yêu cầu cơ quan sở tại buộc chủ gia súc cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ phòng chóng dịch bệnh cho động vật.

Cấp đủ kinh phí cho việc tiêm phòng vành đai và các hoạt động chống dịch.

* Đồng thời, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các biện pháp sau:

- Soạn thảo các văn bản hướng dẫn phòng chống bệnh, hướng dẫn việc thi hành các quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh.

- Phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan triển khai các hoạt động tuyên truyền, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ gia súc, tiêm phòng...

- Chỉ đạo Chi cục Thú y tăng cường biện phát kiểm dịch, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan; khoanh vùng ổn định, vùng vành đai xung quanh ổ dịch và tổ chức thực hiện tiêm phòng cho gia súc.

2. Cục Thú y:

Cục Thú y thông báo kịp thời cho các tỉnh tình hình dịch LMLM, các địa danh có dịch, hướng lây lan; hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch bệnh cho các Chi cục Thú y; tổ chức phối hợp công tác kiểm dịch giữa các tỉnh, thành phố và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; lập kế hoạch về vắc xin phòng bệnh cho các vùng cần tiêm phòng và kế hoạch bổ sung Quỹ dự trữ kịp thời.

 

72