• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Cửa khẩu biên giới

 

Chỉ thị 1542/CT-UBND năm 2016 thực hiện Nghị định 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Chỉ thị 1542/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1542/CT-UBND

An Giang, ngày 06 tháng 6 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 112/2014/NĐ-CP NGÀY 21/11/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

Nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động xuất nhập tại các cửa khẩu bao gồm các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới đất liền của người, phương tiện, hàng hoá và các hoạt động khác ở khu vực cửa khẩu đáp ứng yêu cầu mở cửa, hội nhập quốc tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với các nước trong khu vực, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Ngày 21 tháng 11 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2014/NĐ-CP quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 09/2016/TT-BQP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 09/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Chỉ thị:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Tư pháp và các ngành có liên quan, làm tham cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 09/2016/TT-BQP ngày 03/02/2016 của Bộ Quốc phòng cho các sở, ban ngành, chính quyền các cấp trong tỉnh.

2. Ban Chỉ đạo thành lập Tổ khảo sát gồm các sở, ngành có liên quan và chính quyền 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới (do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì). Thành lập Tổ soạn thảo văn bản gồm các sở, ngành có liên quan (do Sở Tư pháp tỉnh chủ trì).

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức khảo sát các khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh An Giang để xác định phạm vi khu vực cửa khẩu, vị trí các trạm cửa khẩu, vị trí cắm các biển báo. Rà soát đề nghị nâng cấp hoặc mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

4. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành có liên quan chuẩn bị đề cương, tài liệu để tổ chức quán triệt, học tập cho các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh.

5. Sở Ngoại vụ tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan lập, thẩm định quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình An Giang và Báo An Giang tổ chức tuyên truyền nội dung của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP , Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

7. Sở Tài chính dự trù kinh phí phục vụ cho công tác khảo sát, tổ chức hội nghị, in ấn tài liệu, xây dựng hệ thống biển báo khu vực cửa khẩu biên giới theo đúng quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP và Thông tư số 09/2016/TT-BQP .

8. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành xong trong quý III năm 2016 và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. (Tổ chức triển khai cho các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp trong tỉnh trước, sau đó triển khai quán triệt trong nội bộ và nhân dân trong toàn tỉnh).

Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu mở cửa, hội nhập quốc tế, thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với quốc tế và các nước trong khu vực, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo và các sở, ban ngành hữu quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường trong tỉnh thực hiện tốt chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TT, TT.HĐND tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- CA, QS, BP tỉnh;
- Sở, Ban ngành đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: HCTC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1542/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 06/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 1542/CT-UBND

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
314594