Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 157/1999/CT-BNN-TTr thực hiện Luật khiếu nại tố cáo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 157/1999/CT-BNN-TTr   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 16/11/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/11/1999, Bộ NNPTNT ban hành Chỉ thị 157/1999/CT-BNN-TTr thực hiện Luật khiếu nại tố cáo. Cụ thể,

Để tăng cường trách nhiệm trong việc chấp hành những quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo, Bộ chỉ thị cho Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ thực hiện các công việc sau:

1- Tổ chức học tập quán triệt những nội dung cơ bản của Luật khiếu nại tố cáo và Nghị định số 67CP cho toàn thể cán bộ công nhân viên thuộc cơ quan đơn vị mình, đồng thời kiểm điểm về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian từ 1996 đến nay, có báo cáo Bộ trước 15/12/1999.

2- Rà soát lại đơn thư còn tồn đọng chưa được giải quyết hoặc chưa giải quyết xong. Có kế hoạch giải quyết cụ thể trong thời gian tới. Nếu có khó khăn vướng mắc thì phải báo cáo ngay xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, đảm bảo không để đơn thư tồn đọng quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật.

3- Chấn chỉnh công tác quản lý hồ sơ đơn thư khiếu nại tố cáo, mở sổ sách theo dõi cập nhật; thực hiện nội dung văn bản giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đúng theo quy định của pháp luật.

4- Sắp xép bộ máy giúp việc đảm bảo có cán bộ chuyên trách giúp thủ trưởng theo dõi việc giải quyết đơn thư khiêú nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

5- Thủ trưởng các cơ quan Cục, Vụ và tương đương có chức năng quản lý Nhà nước thuộc Bộ tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình thanh tra của cơ quan đã được Bộ phê duỵệt nhằm góp phần hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước chuyên ngành.

6- Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ thực hiện quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Cụ thể là:

a/ Hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

b/ Tiến hành thanh tra kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ trong việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo và trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

c/ Thực hiện chức năng của thanh tra Bộ:

+ Kiến nghị Bộ trưởng giao trách nhiệm cho thủ trưởng cơ quan đơn vị giúp Bộ trưởng xem xét, kết luận, kiến nghị giải quyết khiếu nại hoặc xử lý nội dung tố cáo.

+ Xem xét, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại hoặc xử lý nội dung tố cáo theo yêu cầu của Bộ trưởng.

+ Phát hiện vi phạm pháp luật về khiếu nại tố cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

d/ Tổng hợp tình hình khiếu nại tố cáo và việc giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, việc giải quyết khiếu nại tố cáo của các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng theo quy định của Thanh tra Nhà nước.

7- Thanh tra Bộ dự thảo trình Bộ ban hành quy định về trình tự giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong hệ thống các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ trong tháng 11/1999.

Ngày 16/11/1999, Bộ NNPTNT ban hành Chỉ thị 157/1999/CT-BNN-TTr thực hiện Luật khiếu nại tố cáo. Cụ thể,

 

77