• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông

 

Chỉ thị 16/CT-UBND tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm 2013 do tỉnh Đắk Nông ban hành

Tải về Chỉ thị 16/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 06 tháng 08 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2013

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ, về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải; Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 17/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc Gia tại hội nghị triển khai chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 22/4/2013 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng được tăng cường; công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng về giao thông đường bộ được quan tâm thực hiện, đặc biệt là các điểm đen, hệ thống biển báo; các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng được coi trọng. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông trong 06 tháng đầu năm 2013 vẫn tăng cao so với cùng kỳ năm 2012 trên cả ba tiêu chí, đặc biệt đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Để tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 06 tháng cuối năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chủ trì, phối hợp các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho tổ chức, cá nhân tham gia giao thông; đẩy mạnh thực hiện vận động “Văn hóa giao thông” trong cộng đồng; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông cho người đi bộ; đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền về an toàn giao thông và kiên quyết xử lý vi phạm việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra đánh giá công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các huyện, thị xã.

- Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức tuyên dương những lái xe và doanh nghiệp vận tải an toàn theo tiêu chí “ Vô lăng vàng” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ, về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải; Thông báo số 249/TB-VPCP ngày 17/7/2013 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc Gia tại hội nghị triển khai chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 22/KH-TU ngày 22/04/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ các điều kiện an toàn, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; triển khai các hoạt động theo hướng dẫn của Ban An toàn giao thông tỉnh; rà soát, kiểm tra và đề xuất các biện pháp khắc phục về kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt tại các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

3. Công an tỉnh

- Huy động tối đa lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an các huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông; kiểm soát và ngăn chặn các nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với các phương tiện xe mô tô, xe công nông, xe khách, xe tải và container.

- Tổ chức ra quân triển khai Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: chạy quá tốc độ quy định; đi sai làn đường, phần đường; tránh, vượt sai quy định; phương tiện không bảo đảm các điều kiện an toàn kỹ thuật; vi phạm nồng độ cồn hoặc sử dụng các chất ma túy; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không đội mũ bảo hiểm....

- Tăng cường chỉ đạo thường xuyên, liên tục và điều động tăng cường cán bộ cảnh sát giao thông cho các địa phương, địa bàn có số vụ tai nạn giao thông cao, để đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

4. Sở Giao thông Vận tải

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải của các bến xe, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các phương tiện, người điều khiển phương tiện không thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn giao thông trước khi xe xuất bến; tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an triển khai các hoạt động liên ngành theo Quy chế phối hợp số 137/QC-LN để xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ;

- Chỉ đạo các đơn vị Quản lý đường bộ, Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang an toàn đường bộ, bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các công trình vừa thi công vừa khai thác trên đường bộ; khắc phục kịp thời các hư hỏng, xuống cấp, không bảo đảm an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông; các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

- Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho lái xe, cảnh báo những hậu quả về tai nạn giao thông cho người điều khiển phương tiện ô tô gây ra, các biện pháp phòng ngừa tai nạn… góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ; thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, sát hạch.

5. Sở Giáo dục - Đào tạo: Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi đối tượng học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; nhân rộng nhiều mô hình học sinh, sinh viên phối hợp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thực hiện các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn học sinh chưa đủ tuổi, chưa có Giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy đến trường; tăng cường các hoạt động ngoại khóa trong dịp hè và năm học mới để tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đài Phát thanh - Truyền hình địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các bản tin an toàn giao thông, xây dựng các phóng sự, chuyên đề, chuyên mục, tin bài kịp thời đưa tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, nêu gương người tốt, việc tốt và lên án, phê phán mạnh mẽ những hành vi vi phạm, thiếu trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

7. Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng trên địa bàn tỉnh.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh: đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến các hội viên, đoàn viên, người lao động thuộc tổ chức gương mẫu chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn khi tham gia giao thông; xây dựng các mô hình điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Lê Diễn
Ngày ban hành: 06/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 16/CT-UBND

327

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204410