Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/1998/CT-TTg về điều hành xuất khẩu gạo và đảm bảo an toàn lương thực trong năm 1998 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/1998/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 02/04/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/05/1998   Số công báo: Số 14
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 02/04/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 17/1998/CT-TTg về điều hành xuất khẩu gạo và đảm bảo an toàn lương thực trong năm 1998.

Bộ Thương mại, Ban Điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón của Chính phủ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc những việc sau:

- Rà soát kỹ các hợp đồng xuất khẩu gạo đã và đang giao dịch; áp dụng các biện pháp giãn tiến độ ký và thực hiện hợp đồng, điều hành chặt chẽ việc giao nhận hàng hóa, kể cả việc điều hành tàu vào các cảng nhận hàng để bảo đảm trước mắt lượng gạo xuất khẩu trong quý II/1998 ở mức 1,5 triệu tấn, trong đó tháng 4/1998 không vượt quá 600.000 tấn.

- Kiểm tra chặt chẽ các điều kiện thương mại và giá gạo xuất khẩu các loại, tránh tình trạng ký vượt hạn ngạch được giao và giá xuất khẩu thấp hơn giá tối thiểu trong khung giá chỉ đạo của Bộ Thương mại và Ban Điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón của Chính phủ;

- Trước mắt, từ ngày 1 tháng 4 năm 1998, chưa bổ sung hạn ngạch xuất khẩu gạo cho bất kỳ đối tượng nào; ủy ban nhân dân các tỉnh cần thực hiện nghiêm túc việc giao hạn ngạch xuất khẩu gạo cho các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu gạo thuộc tỉnh đã được quy định tại Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg ngày 23 tháng 1 năm 1998 và các văn bản khác của Thủ tướng Chính phủ, trong đó hạn ngạch xuất khẩu chỉ giao cho các đầu mối xuất khẩu đã đựơc chỉ định.

Bộ Thương mại rà soát lại và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc giao hạn ngạch xuất khẩu gạo cho các doanh nghiệp trong tỉnh của các tỉnh; những trường hợp vi phạm các nguyên tắc điều hành của Chính phủ và của Bộ Thương mại cần được xem xét để có biện pháp xử lý trong thời gian tiếp theo.

76