Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 17/2002/CT-TTg về đẩy mạnh thi hành Luật doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2002/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/08/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/08/2002   Số công báo: Số 42
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/8/2002, Thủ tướng đã có Chỉ thị 17/2002/CT-TTg về đẩy mạnh thi hành Luật doanh nghiệp. Cụ thể, 

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thi hành Luật Doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX và để triển khai cụ thể khoản 3 Nghị quyết số 07/2002/NQ-CP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Trong quý IV/2002 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ dự thảo Nghị định về việc làm, trong đó quy định điều kiện kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giới thiệu việc làm.

2. Trong quý III/2002: Bộ Thuỷ sản ban hành Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y thuỷ sản; Bộ Tư pháp ban hành Thông tư hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ pháp lý; Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch quy định về việc xác định nhân thân người thành lập doanh nghiệp.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a- Tiếp tục mở rộng diện kết nối mạng thông tin doanh nghiệp đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tăng cường năng lực Trung tâm thông tin doanh nghiệp để khai thác tốt các chức năng của trang Web doanh nghiệp Việt Nam; xây dựng Quy chế cung cấp thông tin doanh nghiệp cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

b- Phối hợp với Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp, các Bộ, ngành và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tập hợp đầy đủ danh mục giấy phép có hiệu lực và chế độ quản lý giấy phép, chuẩn bị Nghị định trình Chính phủ trong quý IV/2002 về công bố danh mục các giấy phép có hiệu lực, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

83