• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thương mại


 

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2019 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Tải về Chỉ thị 17/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 12 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Căn cứ Văn bản số 8327/BCT-XTTM ngày 01/11/2019 của Bộ Công thương về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động thương mại trên địa bàn; Theo đó, trong thời gian qua xảy ra một số trường hợp doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam để bán, tham gia trưng bày, giới thiệu có hình ảnh và thông tin về “Đường lưỡi bò”. Sự việc này có tính chất rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm quy định pháp luật hiện hành.

Nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những vụ việc tương tự, xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung sau:

1. Sở Công thương

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động trong ngành Công thương: sản xuất; thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,... để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để tuyên truyền đến người dân, người tiêu dùng trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không mua, không sử dụng và kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền đối với hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch

- Chủ trì hoặc phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các trung tâm chiếu phim, các cơ sở photo, in ấn và kinh doanh văn hóa phẩm… …thuộc thẩm quyền quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý những văn hóa phẩm, tài liệu, phim, ảnh lưu thông trên thị trường có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật hiện hành.

- Thông qua công tác kiểm tra tăng cường tuyên truyền vận động các cơ sở không tham gia và tiếp tay trong việc phát hành, in ấn, kinh doanh hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Sở Thông tin truyền thông

Tăng cường rà soát nắm tình hình thông tin trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở; kịp thời phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các trường hợp hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật hiện hành.

4. Cục Quản lý thị trường

- Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường chủ trì hoặc phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường và xử lý vi phạt theo quy định đối với các trường hợp hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật hiện hành.

- Thông qua công tác kiểm tra tăng cường tuyên truyền vận động các cơ sở kinh doanh không tham gia và tiếp tay trong việc tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng và hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường rà soát nắm tình hình kịp thời phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với đơn vị có thẩm quyền xử lý những hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật hiện hành.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất và kinh doanh hàng hóa thuộc địa bàn quản lý; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định pháp luật hiện hành.

- Thông báo và khuyến cáo đến các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động rà soát thông tin và tính năng của sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh để tránh nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm pháp luật hiện hành.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin truyền thanh của phường xã đến người dân, người tiêu dùng trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không mua, không sử dụng và kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền đối với hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thông qua công tác kiểm tra tăng cường vận động các cơ sở kinh doanh không tham gia và tiếp tay trong việc tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng và hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Các đơn vị báo chí, truyền hình trên địa bàn tỉnh

Tích cực tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức truyền thông để truyền tải thông điệp đến người dân, người tiêu dùng trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không mua, không sử dụng và kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền đối với hàng hóa có hình ảnh, thông tin về “Đường lưỡi bò” và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam.

8. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Công thương là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này.

- Đề nghị Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Chỉ thị này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục (nếu có) về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

Q. CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Long

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thành Long
Ngày ban hành: 23/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 17/CT-UBND

74

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434967