• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2014 tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế và phối hợp trong công tác chống thất thu thuế, chống hành vi gian lận thuế, khai thác nguồn thu cho ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Tải về Chỉ thị 17/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 17/CT-UBND

Bình Dương, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ VÀ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CHỐNG THẤT THU THUẾ, CHỐNG CÁC HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ, KHAI THÁC NGUỒN THU CHO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.

Năm 2014 dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam sẽ có những thuận lợi nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó khăn chưa thể lường hết được, bên cạnh đó việc triển khai thực hiện một số chính sách mới nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh tác động đến nguồn thu Ngân sách.

Nhằm tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác thuế, sự phối hợp giữa các sở, ngành trong công tác chống thất thu thuế, khai thác nguồn thu đối với một số lĩnh vực, ngành nghề còn thất thu, góp phần thu đạt và vượt dự toán năm 2014. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

I. Về thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách năm 2014

- Để hoàn thành dự toán của Bộ Tài chính giao và Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, ngoài sự nỗ lực phấn đấu cao của ngành Thuế, cần có sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, sự chỉ đạo quyết liệt sâu sát của Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Bình Dương về những giải pháp điều hành kinh tế - xã hội và Ngân sách năm 2014.

- Cơ quan Thuế chủ động báo cáo với Ủy ban nhân dân các cấp về tình hình thu thuế, những vấn đề vướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác thuế tại địa phương; đề xuất biện pháp phối hợp với các ngành để thực hiện tốt công tác chống thất thu, khai thác nguồn thu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp đề ra những giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thuế trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.

- Ủy ban nhân dân các cấp cần xác định công tác thuế là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014, từ đó tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của địa phương.

II. Trách nhiệm các Sở, Ngành trong công tác phối hợp chống thất thu thuế, chống các hành vi gian lận thuế, khai thác nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

1. Cục thuế:

Tổ chức thực hiện tốt các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục việc thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm thời gian làm thủ tục nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người nộp thuế. Triển khai sâu rộng việc kê khai thuế qua mạng internet, thu thuế thông qua các ngân hàng thương mại. Giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí theo quy định của nhà nước đối với các doanh nghiệp, cá nhân nhằm hỗ trợ cải thiện đời sống, phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng xuất khẩu, góp phần ổn định, tăng trưởng kinh tế để tăng thu ngân sách;

Tăng cường công tác quản lý thu; triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách, thực hiện kịp thời và kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; đẩy mạnh việc xử lý và thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra cả về đối tượng và phạm vi phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao. Chú trọng việc thanh, kiểm tra đối với chuyên đề như: Chuyển giá, chuyển nhượng bất động sản, đầu tư vốn, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng nông sản của các doanh nghiệp có trụ sở tại các địa phương không có nguồn nguyên liệu, các doanh nghiệp mới thành lập đăng ký đa ngành nghề nhưng số vốn đăng ký thấp, hộ kinh doanh cá thể… Kịp thời xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng kiểm tra hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tại cơ quan thuế; Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan (Công an, Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước…) kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng chính sách pháp luật để trốn thuế, gian lận thuế. Thực hiện công khai kết quả thanh tra, kiểm tra để xử lý các hành vi cố tình gian lận, trốn thuế nhằm giáo dục, răn đe và ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Phối hợp với cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình, báo mạng internet để tuyên truyền vận động người dân khi mua hàng hóa, dịch vụ yêu cầu bên bán cung cấp hóa đơn đúng quy định, qua đó nâng cao ý thức người dân đối với việc mua hàng phải có hóa đơn là nghĩa vụ và quyền lợi công dân góp phần xây dựng đất nước, qua đó tác động tốt hơn công tác quản lý người nộp thuế.

2. Công an tỉnh:

Thực hiện tốt, có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Cục Thuế và Công an Bình Dương trong công tác phòng, chống các hành vi vi phạm và tội phạm trong lĩnh vực thuế. Tiếp tục triển khai quy chế phối hợp quản lý thuế, cung cấp thông tin về người nộp thuế giữa các cơ quan có liên quan và cơ quan thuế, tăng cường các hoạt động phối hợp trong công tác phòng chống các hành vi có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế như trốn thuế, gian lận thuế, lừa đảo chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng; in ấn, mua, bán và sử dụng trái phép hóa đơn, chây ỳ không nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào Ngân sách Nhà nước và các tội phạm khác về thuế.

3. Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác hoạt động trên địa bàn tỉnh:

Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, hỗ trợ cung cấp thông tin về người nộp thuế khi cần thiết, áp dụng các biện pháp để phục vụ cho công tác cưỡng chế thu nợ thuế theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thanh toán các khoản tiền lớn, nhất là các khoản thanh toán bất thường, thông báo cho Ngân hàng Nhà nước tỉnh và cơ quan chức năng để có biện pháp phối hợp, xử lý.

4. Sở Công Thương:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá một số mặt hàng nhạy cảm theo chỉ đạo của Chính phủ (như sữa,…), hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh, nhất là hàng gian, hàng lậu, hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng không có chứng từ, hóa đơn hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đồng thời phối hợp cùng cơ quan Thuế, cơ quan Công an và các ngành chức năng xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Cục Hải quan:

Tiếp tục phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký giữa Cục Hải quan và Cục Thuế trong việc ngăn ngừa và chống các hoạt động gian lận thương mại, gian lận thuế, xử lý thu nợ thuế.

6. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh:

Có trách nhiệm thực hiện khấu trừ và nộp vào ngân sách Nhà nước thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập chịu thuế trả cho người nộp thuế kịp thời và đầy đủ.

7. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một: Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác tuyên truyền, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh do Chi cục thuế trực tiếp quản lý thu theo phân cấp trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị phản ảnh về Cục Thuế tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế);
- TTTU, TTHĐND, ĐĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT;
- Các Sở, ngành: KH&ĐT, TC, CA, Cục thuế, Kho bạc, HQ, CT, NHNN, TTTT, Báo BD, Đài PTTH BD, Website tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 25/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 17/CT-UBND

392

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251038