• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng cháy chữa cháy


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật phòng cháy và chữa cháy

 

Chỉ thị 18/2002/CT-BNN về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2001 - 2002 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Chỉ thị 18/2002/CT-BNN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2002/CT-BNN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành: 15/03/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/03/2002, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chỉ thị 18/2002/CT-BNN về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2001 - 2002.

Để chủ động phòng cháy, chữa cháy và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp, các đơn vị trong ngành và chủ rừng thực hiện ngay một số biện pháp cấp bách sau đây:

1. Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp cần được kiện toàn và duy trì hoạt động, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo phụ trách từng việc và địa bàn trọng điểm cháy rừng.

2. Xây dựng và phê duyệt phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở các cấp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc chủ rừng có biện pháp tích cực và chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên tất cả các loại rừng; kiểm tra và chuẩn bị các phương tiện ứng cứu tại chỗ như hồ, bể chứa nước dự trữ, thiết bị, dụng cụ chữa cháy, tổ chức, phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy rừng... bảo đảm sẵn sàng cứu chữa kịp thời, có hiệu quả khi xảy ra cháy rừng.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã được phê duyệt; thường xuyên thông báo cấp dự báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rừng trong nhân dân trong nhân dân; quản lý chặt chẽ việc canh tác nương rẫy; tăng cường canh gác lửa rừng, tuần tra truy quét trong rừng, ở những vùng có nguy cơ cháy cao cần bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong ngày trong các tháng mùa khô; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến rừng; kiên quyết đưa ra ngoài rừng; tổ chức tập huấn, thao diễn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng dân phòng, các tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng.

Từ khóa: Chỉ thị 18/2002/CT-BNN

109

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
7209