• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Chỉ thị 18/2006/CT-TTg thực hiện Nghị định 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 18/2006/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2006/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 15/05/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/05/2006   Số công báo: Số 27
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/05/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 18/2006/CT-TTg thực hiện Nghị định 05/2005/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản.

Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:

- Chỉ thành lập một trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tại địa phương theo quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản được thành lập và hoạt động theo quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP là Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản cấp tỉnh, có chức năng bán đấu giá tất cả các loại tài sản quy định tại Điều 5 của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP.

Những địa phương chưa có tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP thì phải khẩn trương thành lập để bảo đảm việc bán đấu giá tài sản thi hành án được thực hiện theo đúng quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự các văn bản hướng dẫn thi hành.

Những địa phương đã thành lập thêm đơn vị sự nghiệp có chức năng bán đấu giá tài sản ngoài Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản phải chuyển chức năng bán đấu giá tài sản cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp đó thành doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP. Việc chuyển đổi này phải thực hiện xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2006;

- Tăng cường về cán bộ, bảo đảm cơ sở vật chất cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá để Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bán đấu giá tài sản tại địa phương;

- Thực hiện các biện pháp khuyến khích việc thành lập và phát triển doanh nghiệp bán đấu giá tài sản tại địa phương. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản tham gia bán đấu giá tất cả các loại tài sản theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tại địa phương thực hiện việc bán đấu giá tài sản của nhà nước thông qua các tổ chức bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP nhằm bảo đảm việc tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán đấu giá tài sản nhà nước để phòng ngừa tiêu cực làm thất thoát tài sản nhà nước;

- Chỉ đạo các Sở, ban, ngành tại địa phương thực hiện nghiêm chỉnh việc chuyển giao và tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định tại Điều 61 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Điều 31, 32, 33 và Điều 34 của Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Nghị định số 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

Từ khóa: Chỉ thị 18/2006/CT-TTg

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
11780