• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 18/CT-BCT thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 do Bộ Công thương ban hành

Tải về Chỉ thị 18/CT-BCT
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI CUNG CẦU, BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG CUỐI NĂM 2015 VÀ DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016

10 tháng đu năm 2015, kinh tế trong nước đang có sự phục hồi rõ nét, tăng trưởng GDP vượt kế hoạch đề ra (dự kiến đạt 6,5% năm 2015), lạm phát được kiểm soát tốt (CPI tăng thấp, dự kiến cả năm 2015 chtăng Khoảng 2% so với tháng 12/2014), niềm tin của người dân vào sự ổn định kinh tế vĩ mô đã tăng, sức mua đã được cải thiện, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội 10 tháng nếu loại trừ yếu tố tăng giá tăng Khoảng 9%. Thị trường hàng hóa thiết yếu, nhất là các mặt hàng nhiên liệu, năng lượng vẫn trong xu hướng n định, giá hàng hóa và mặt bằng lãi suất thấp, tạo Điều kiện cho việc cắt giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, đi với các mặt hàng nông sản, thực phẩm phục vụ Tết, do nguồn cung phụ thuộc nhiều vào Điều kiện tự nhiên, chịu tác động lớn của thời tiết, dịch bệnh nên có thảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thtrường. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn thực phẩm đang diễn biến khá phức tạp, có nguy cơ gây tác động bất lợi đến thị trường, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Để bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bình ổn thị trường hàng hóa dịp cuối năm 2015 và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, các Hiệp hội ngành hàng cần chủ động có các giải pháp trong Điều hành sản xuất, kinh doanh một cách đồng bộ và linh hoạt, phù hợp vi din biến thị trường, đng thời nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Theo dõi, dự báo sớm nguồn cung, nhu cu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cấp có thm quyền biện pháp bảo đm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt nguồn hoặc tồn ứ hàng hóa sau Tết; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Công ty lương thực trên địa bàn cân đối nguồn hàng lương thực và dự trữ đủ lượng hàng đáp ứng cho nhu cầu nhân dân trên địa bàn với giá bình ổn.

- Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phương án hỗ trợ cho công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết, thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật; hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng thiết yếu phục vụ Tết với các tổ chức tín dụng trên địa bàn để tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi, dự trữ hàng hóa bình n thtrường dịp trước, trong và sau Tết.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 - 2020.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành liên quan, tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ giữa các cơ sở sản xuất sơ chế, chế biến đóng gói đã được chứng nhận áp dụng thực hành sản xuất tốt, chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện an toàn thực phẩm với các cơ sở kinh doanh, phân phối thực phẩm sạch; tổ chức các hội chợ thực phẩm, nông lâm thủy sản an toàn dịp giáp Tết để cung cấp và giới thiệu đến người dân những nguồn thực phẩm sạch, an toàn.

- Đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, các chương trình kích cầu tiêu dùng; đồng thời, có chính sách hỗ trợ, ưu tiên và tạo Điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, các huyện ngoại thành, vùng sâu vùng xa, khu vực biển đảo... nhằm tăng khả năng tiếp cận hàng bình ổn cho các đối tượng khó khăn, các đối tượng có thu nhập trung bình và thấp.

- Kết hợp với các Chương trình bình ổn và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn; chuẩn bị tốt nguồn hàng chính sách và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng phục vụ Tết, để cung ứng sớm và đầy đủ cho nhân dân các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và vùng bị thiệt hại do thiên tai với giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện, có phương án dự phòng để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Chú trọng công tác bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường đối với các vấn đề về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chu đáo, an toàn các Hội chợ Xuân, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh tiết kiệm trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thông tin đầy đủ và kịp thời về thị trường, giá cả, các chính sách bình n thị trường của nhà nước, thông tin các Điểm bán hàng bình n và thực phẩm an toàn cho người dân địa phương; tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kim soát các thông tin thất thiệt có thể gây bất ổn thị trường.

2. Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu

a) Đối với các đơn vị sản xuất (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội, Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn dệt may Việt Nam...):

- Chủ động rà soát, đánh giá cung cầu theo giai đoạn, bảo đm tiến độ sản xuất, thực hiện nghiêm túc quy định về dự trữ lưu thông, dự trữ quốc gia để cung ứng đủ, kịp thời nguồn hàng cho thị trường khi cần thiết.

- Có kế hoạch dự trữ hàng hóa, vật tư, nguyên, nhiên vật liệu một cách hợp lý, ưu tiên sử dụng nguyên liệu trong nước đã sản xuất được, nhằm duy trì sản xuất n định để bảo đảm lượng cung ứng hàng hóa cho thị trường với giá hợp lý, chất lượng tốt; Điều tiết nguồn cung hàng hợp lý và kịp thời, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong các dịp cao Điểm; các đơn vị sản xuất hàng phục vụ tiêu dùng Tết có kế hoạch phù hợp để hạn chế tối đa việc dừng sản xuất trong dịp Tết; giám sát chặt chẽ việc bán hàng trong hệ thống phân phối nhằm ngàn chặn tình trạng thiếu hàng, sốt giá giả tạo do các nhà phân phối, đại lý găm hàng, nâng giá.

- Nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đu vào nhằm tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

b) Tập đoàn Điện lực Việt Nam: thực hiện nghiêm túc kế hoạch cung ứng điện cho sản xuất, tiêu dùng, trong đó có kế hoạch cụ thể nhm đm bo cung ứng đủ điện trong dịp Tết.

c) Đối với các đơn vị có hoạt động kinh doanh thương mại (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty thương mại Sài Gòn, Tổng công ty thương mại Hà Nội, Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh...):

- Tăng cường hợp tác, tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, tham gia tích cực các Chương trình kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn của Bộ Công Thương và Sở Công Thương tổ chức.

- Chủ động tham gia triển khai các Chương trình bình ổn thị trường, các Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, hưng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các địa phương; đy mạnh việc mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa nht là các khu vực nông thôn, hải đo nhằm cung ứng tốt hàng hóa bình ổn nói chung và hàng Việt nói riêng cho người dân.

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối thực hiện dự trữ lưu thông theo quy định, đm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt dịp trước, trong và sau Tết; kiểm soát chất lượng, đo lường, tránh gian lận trong kinh doanh và thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng chống cháy n.

d) Các đơn vị sản xuất, kinh doanh các mặt hàng chính sách theo nhiệm vụ được giao, triển khai nghiêm túc việc cung ứng các mặt hàng chính sách cho các vùng min núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo một cách đy đủ trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 nhằm đảm bảo nhu cu thiết yếu của nhân dân vùng khó khăn.

3. Các Hiệp hội ngành hàng

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương rà soát cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, theo dõi sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước để chủ động đề xuất các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bình ổn thị trưng.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên duy trì sản xuất, chủ động, linh hoạt trong hoạt động xuất nhập khẩu, tổ chức tốt lưu thông hàng hóa nhằm bảo đảm cung ứng kịp thời và đầy đủ nguồn hàng cho thị trường, đặc biệt trong các dịp cao Điểm Lễ, Tết, mùa vụ.

- Phản ánh kịp thời với Bộ Công Thương về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh để Bộ có hướng phối hợp, xử lý; tiếp tục đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động của doanh nghiệp.

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm túc quy định về lượng dự trữ bình ổn thị trường theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo.

4. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương

a) Vụ Kế hoạch

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hin các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

- Đôn đốc các đơn vị trong Bộ và các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty thực hiện các nhiệm vụ được giao và là đầu mối tổng hợp tình hình triển khai Chthị này.

b) Vụ Thị trường trong nước

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu, đồng thời phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ Công Thương có liên quan đánh giá cung cầu các mặt hàng nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp thiết yếu trong giai đoạn cuối năm 2015 và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 để có phương án hoặc đề xuất với Chính phủ các biện pháp bảo đảm cung ứng đủ nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và đời sống, không để xảy ra tình trạng mất cân đi cung cu.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối bám sát diễn biến thị trường và chính sách Điều hành của nhà nước; bảo đảm đủ nguồn hàng, tổ chức tốt việc cung ứng xăng dầu, đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan đôn đốc Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp các địa phương tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ các nguồn hàng nông sản bảo đm chất lượng, an toàn thực phẩm (đã được xác nhận) vào các kênh phân phối bán lẻ và tổ chức các Hội chợ hàng nông sản thực phẩm sạch.

- Đôn đốc các địa phương, các doanh nghiệp triển khai các Chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường; kết hợp triển khai các Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, về khu, cụm công nghiệp, các hoạt động kết nối cung cu, hợp tác thương mại vùng miền nhằm thúc đẩy tiêu thụ và tạo nguồn hàng phục vụ thị trường.

- Phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Vụ Thương mại biên giới và miền núi, các địa phương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới nắm sát tình hình xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm qua các cửa khẩu, đường mòn, lối mở... để có các biện pháp Điều hành kịp thời nhm bo đảm ngun cung hàng hóa phục vụ cho thị trường nội địa và bình n thị trường.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị hàng Tết tại các địa phương lớn, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết; đôn đốc, rà soát việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

c) Các Vụ, Cục, Tng Cục: Công nghiệp nhẹ, Công nghiệp nặng, Năng lượng, Hóa chất

Tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý duy trì hoạt động sản xuất các mặt hàng cn thiết (thực phẩm chế biến, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, bánh kẹo, xăng dầu, điện, phân bón...) đảm bảo cung ứng đủ cho sản xuất và đời sống nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ, bảo đảm sử dụng nguyên liệu tiết kiệm, hiệu quả, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

d) Cục Xuất nhập khẩu: Tiếp tục thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong giai đoạn cuối năm; theo dõi sát tình hình xuất nhập khẩu để phối hợp với các đơn vị liên quan có biện pháp Điều hành kịp thời, hợp lý nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa trong nước.

đ) Cục Quản thị trường

- Phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt các kế hoạch kiểm tra, kim soát thị trường, cao Điểm các tháng cui năm và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phm và các hành vi gian lận trong thương mại (cân đong, đo lường, bao gói sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa...), chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán.

- Tăng cường đôn đốc các địa phương vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không tham gia và tiếp tay trong việc tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng...

e) Vụ Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường chỉ đạo, rà soát việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, chú trọng các mặt hàng phục vụ Tết như rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo.

g) Cục Xúc tiến thương mại

- Bám sát hoạt động của các Hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa.

- Đầu mối chỉ đạo, phối hợp và tổ chức các Hội chợ Xuân, các Chương trình xúc tiến thương mại nội địa, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

h) Vụ Thương mại biên giới và miền núi: Chủ động phối hp với các đơn vị liên quan, các địa phương theo dõi sát tình hình về hoạt động thương mại biên giới và miền núi, chú trọng các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng nhiều trong dịp Tết (lương thực, thực phẩm...) để kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp Điều hành nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường.

i) Văn phòng Bộ

- Đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình chuẩn bị Tết và phục vụ Tết gửi Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí thuộc Bộ thông tin chính xác, kịp thời về công tác chỉ đạo, Điều hành, bảo đảm thông tin trung thực, khách quan, tạo sự đồng thuận của xã hội trong việc thực hiện các Mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

k) Các cơ quan thông tin báo chí thuộc Bộ

- Thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định về kinh doanh của nhà nước; cung cầu, giá chàng hóa để ngăn chặn tình trạng tin đồn thất thiệt gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng bất lợi đến người tiêu dùng.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin báo chí khác ngoài Bộ, tuyên truyền sâu rộng về các Chương trình bình ổn thị trường và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

5. Tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch các Hiệp hội ngành hàng chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và thực hiện chế độ báo cáo như sau:

a) Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa có báo cáo gửi về Bộ Công Thương về kế hoạch chuẩn bị hàng hóa và triển khai các nhiệm vụ; Tập đoàn Điện lực Việt Nam có báo cáo phương án bảo đảm điện:

- Đợt 1: Báo cáo về kế hoạch sản xuất, cung ứng hàng hóa cho thị trường trong nước dịp cuối năm 2015 và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 trước ngày 05 tháng 12 năm 2015;

- Đợt 2: Báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trước ngày 15 tháng 01 năm 2016;

- Đợt 3: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị trước ngày 31 tháng 01 năm 2016.

b) Các đơn vị thuộc Bộ: Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này trước ngày 24 hàng tháng gửi về Văn phòng Bộ.

c) Các Sở Công Thương gửi báo cáo công tác phục vụ Tết theo các đợt như sau:

- Đợt 1: Báo cáo kế hoạch chuẩn bị Tết và thực hiện các Chỉ thị của Bộ Công Thương trước ngày 05 tháng 12 năm 2015.

- Đợt 2: Báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao ti Chỉ thị và tình hình thị trường cung cu, giá cả hàng hóa tại địa phương dịp cuối năm trước ngày 10 tháng 01 năm 2016.

- Đợt 3: Báo cáo tình hình thị trường, cung cầu giá cả hàng hóa tại địa phương dịp sát Tết Nguyên đán 2016 trước ngày 01 tháng 02 năm 2016.

- Đợt 4: Báo cáo kết quả phục vụ Tết trước ngày 15 tháng 02 năm 2016.

Báo cáo của các Sở Công Thương gửi bằng văn bản và e-mail gửi về theo địa chỉ: Bộ Công Thương, E-mail: cungcau@moit.gov.vn - fax: 0422205510./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ;
- UBND các tỉnh thành trực thuộc TW (để phối
hợp);
- Sở Công Thương các tỉnh thành trực thuộc TW;
- Tổng Cục Năng lượng;
- Các Cục: QLTT, XTTM, HC, XNK, CTPN;
- Các Vụ: KH, CNN, CNNg, TTTN;
- Báo Công Thương, TTTTCNTM;
- Các Hiệp hội: Lương thực, Thép, Phân bón,
Gas, Bán lẻ;
- Các TĐ, TCT: Dầu khí, Điện lực, Hóa chất, Dệt may; Xăng dầu, Thép, Thuốc lá, Habeco, Sabeco;
- Lưu: VT, TTTN.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/CT-BCT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 24/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Tại Chỉ thị 18/CT-BCT Bộ đã yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thực hiện các biện pháp sau:

- Đối với các đơn vị sản xuất (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội, Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tập đoàn dệt may Việt Nam...):

+ Chủ động rà soát, đánh giá cung cầu theo giai đoạn, bảo đảm tiến độ sản xuất, thực hiện nghiêm túc quy định về dự trữ lưu thông, dự trữ quốc gia để cung ứng đủ, kịp thời nguồn hàng cho thị trường khi cần thiết.

+ Có kế hoạch dự trữ hàng hóa, vật tư, nguyên, nhiên vật liệu một cách hợp lý, ưu tiên sử dụng nguyên liệu trong nước đã sản xuất được, nhằm duy trì sản xuất ổn định để bảo đảm lượng cung ứng hàng hóa cho thị trường với giá hợp lý, chất lượng tốt; điều tiết nguồn cung hàng hợp lý và kịp thời, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong các dịp cao điểm; các đơn vị sản xuất hàng phục vụ tiêu dùng Tết có kế hoạch phù hợp để hạn chế tối đa việc dừng sản xuất trong dịp Tết; giám sát chặt chẽ việc bán hàng trong hệ thống phân phối nhằm ngàn chặn tình trạng thiếu hàng, sốt giá giả tạo do các nhà phân phối, đại lý găm hàng, nâng giá.

+ Nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào nhằm tiết giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam: thực hiện nghiêm túc kế hoạch cung ứng điện cho sản xuất, tiêu dùng, trong đó có kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện trong dịp Tết.

- Đối với các đơn vị có hoạt động kinh doanh thương mại (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty thương mại Sài Gòn, Tổng công ty thương mại Hà Nội, Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh...):

+ Tăng cường hợp tác, tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước, tham gia tích cực các Chương trình kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn của Bộ Công Thương và Sở Công Thương tổ chức.

+ Chủ động tham gia triển khai các Chương trình bình ổn thị trường, các Chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại các địa phương; đẩy mạnh việc mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa nhất là các khu vực nông thôn, hải đảo nhằm cung ứng tốt hàng hóa bình ổn nói chung và hàng Việt nói riêng cho người dân.

+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối thực hiện dự trữ lưu thông theo quy định, đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt dịp trước, trong và sau Tết; kiểm soát chất lượng, đo lường, tránh gian lận trong kinh doanh và thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh các mặt hàng chính sách theo nhiệm vụ được giao, triển khai nghiêm túc việc cung ứng các mặt hàng chính sách cho các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo một cách đầy đủ trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu của nhân dân vùng khó khăn.

Từ khóa: Chỉ thị 18/CT-BCT
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297769