• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh


 

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Chỉ thị 18/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Hiện nay, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước. Tính đến hết ngày 30/9/2019, đã ghi nhận hơn 211.882 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 40 trường hợp tử vong.

Tại Thừa Thiên Huế, tính đến hết ngày 24/10/2019 đã có 1.513 trường hợp xác định sốt xuất huyết, tăng 6,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. 9/9 huyện/thị xã/thành phố đều đã phát hiện bệnh nhân sốt xuất huyết. Thời tiết nóng, ẩm đang rất thuận lợi cho muỗi sốt xuất huyết sinh sôi, nảy nở. Số ca bệnh sốt xuất huyết đang tăng nhanh.

Để chủ động ngăn chặn, không để dịch bệnh sốt xuất huyết lan rộng, kéo dài, tiến tới giảm thiểu số mắc và tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và văn bản số 1570-CV/TU ngày 09/8/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

- Tăng cường chỉ đạo các cấp chính quyền, huy động các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động người dân “Hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh môi trường, triển khai quyết liệt chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng/bọ gậy trên địa bàn, đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ, các bãi rác công cộng, tại các vựa vật liệu phế thải...

- Phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn để giám sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. Xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Có biện pháp xử lý kiên quyết đối với các xã, phường, thị trấn có biểu hiện chủ quan, để dịch lan rộng, kéo dài.

- Huy động nguồn lực của địa phương hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quản lý.

2. Sở Y tế:

- Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ trì, phối hợp với chính quyền các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình để kịp thời triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, khống chế không để dịch bùng phát, lan rộng; hạn chế tối đa tỉ lệ bệnh nhân tử vong.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu, điều trị và giường bệnh để kịp thời phục vụ bệnh nhân trong trường hợp xảy ra dịch.

- Tổ chức đánh giá tình hình và quá trình triển khai công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn trong thời gian qua.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan để cung cấp thông tin về phòng, chống dịch sốt xuất huyết cho các cơ quan thông tấn báo chí khi có dịch.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế và Đài Phát thanh Truyền hình các địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết, cách phát hiện sớm ca bệnh để người dân tích cực, chủ động thực hiện phòng chống dịch, đưa người có dấu hiệu mắc bệnh đến ngay cơ sở y tế nơi gần nhất để khám và điều trị.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và Tỉnh đoàn có kế hoạch chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các trường học đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trong trường học; huy động lực lượng học sinh tham gia kiểm tra dụng cụ chứa nước trong gia đình, trong nhà trường và thực hiện diệt lăng quăng/bọ gậy tại hộ gia đình và cộng đồng theo hướng dẫn của ngành Y tế.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phòng, chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác theo đề xuất của Sở Y tế và các ban, ngành liên quan để đảm bảo nguồn lực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức thành viên chủ động, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp, ngành Y tế và các ban, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

7. Đề nghị Bệnh viện Trung ương Huế và các Bệnh viện bộ, ngành đóng trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch của đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thu dung và điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Các CQCM thuộc UBND tỉnh;
- Các đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, BV GTVT;
- Báo Thừa Thiên Huế, Đài PT-TH tỉnh;
- VP: CVP, PCVP, các CV, CTTĐT;
- Lưu: VT, YT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 30/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 18/CT-UBND

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427532