• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2019 về tăng cường kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Tải về Chỉ thị 18/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/CT-UBND

 Thanh Hóa, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THỰC PHẨM CUNG ỨNG TỪ NGOÀI TỈNH VÀO TRONG TỈNH ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 79.450 tấn sản phẩm thực phẩm được cung ứng hàng năm từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh, chiếm 9,4% tổng sản lượng sản phẩm tiêu dùng của tỉnh và được tiêu thụ chủ yếu thông qua các chợ đầu mối, chợ truyền thống, hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và lưu thông trên đường. Tuy nhiên, tỷ lệ sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm mới đạt 75%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra (đến tháng 6/2018 phải đạt 90% trở lên và cơ bản được kiểm soát vào năm 2020); trong đó: gạo mới kiểm soát được 83,2%, rau, củ, quả 74,2%, thịt gia súc, gia cầm 66,3%, thủy sản 60,5%, thực phẩm bao gói sẵn, thực phẩm đóng chai 71,2%. Trong điều kiện nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng cao, nếu không kiểm soát tốt sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh, nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn của tỉnh là rất lớn, đặc biệt không thể hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Để triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh và tăng cường kiểm soát thực phẩm cung ứng từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nội dung sau:

1. Các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng, tần xuất phát sóng, số lượng tin bài, kịp thời tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tuyên truyền, vận động Nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh doanh sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh; công khai tên, địa chỉ các cơ sở vận chuyển, bảo quản, kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm để người tiêu dùng được biết và tránh sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn; đồng thời, đẩy mạnh cuộc vận động tiêu thụ sản phẩm thực phẩm sản xuất tại địa phương.

2. Sở Công Thương

a) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm thực phẩm đưa vào kinh doanh, tiêu thụ trong các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở, chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý; phát hiện, xử lý nghiêm, tiêu hủy các sản phẩm thực phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ, không được kiểm dịch vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ, sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm thực phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng theo đúng quy định của pháp luật.

b) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp quản lý chợ về công tác xây dựng nội quy chợ, nhất là các quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử lý đối với việc kinh doanh thực phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ, sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm thực phẩm từ ngoài tỉnh đưa vào chợ đầu mối; hướng dẫn các hộ tiểu thương kinh doanh cung cấp hóa đơn/bảng kê bán hàng cho các cơ sở kinh doanh, đảm bảo đến hết năm 2020 tất cả các thực phẩm được kinh doanh tại chợ đầu mối có thể truy xuất được nguồn gốc.

b) Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và các trạm, chốt kiểm dịch liên ngành thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch động vật, thực vật tại các chốt, trạm kiểm dịch trên địa bàn tỉnh; kiên quyết thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đảm bảo vệ sinh thú y, tồn dư kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng theo quy định. Chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tăng cường công tác xác nhận sản phẩm thuộc chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Y tế

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm, chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố; kiên quyết thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không đảm bảo an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

b) Tổ chức sử dụng có hiệu quả hoạt động của xe kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm, ưu tiên cho hoạt động kiểm tra, giám sát, truy xuất thực phẩm có nguồn gốc từ ngoài tỉnh đưa vào trong tỉnh.

5. Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an địa phương trong quá trình kiểm tra, kiểm soát an toàn, trật tự giao thông, chú trọng kiểm tra các phương tiện vận tải sản phẩm thực phẩm từ ngoài tỉnh đưa vào địa bàn tỉnh tiêu thụ; phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các sở chuyên ngành xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh không có nguồn gốc, xuất xứ, sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, sản phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; tiến hành khởi tố các vụ án có vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm theo quy định.

6. Cục Quản lý thị trường tỉnh: Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận thương mại theo quy định; kiên quyết thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm theo quy định của pháp luật.

7. Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm để tập trung kiểm tra các cơ sở thu mua, bảo quản, kinh doanh, phân phối thực phẩm có nguồn gốc từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh.

b) Tổ chức quản lý, sử dụng có hiệu quả phần mềm kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra, truy xuất nguồn gốc, xây dựng niềm tin, tạo thương hiệu cho nông sản, thực phẩm của tỉnh.

8. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ sản phẩm thực phẩm nhập khẩu vào trong tỉnh tiêu thụ ở khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhất là các hội viên có vận chuyển, kinh doanh thực phẩm từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm; hướng dẫn người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thực phẩm chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ và không có dấu kiểm định của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ sản phẩm thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm từ tỉnh ngoài vào địa bàn tiêu thụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

b) Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ các cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc ngoài tỉnh trên địa bàn; cấp Giấy xác nhận nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm thực phẩm sản xuất trong tỉnh để phân biệt với các sản phẩm thực phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ đưa từ ngoài tỉnh vào trong tỉnh tiêu thụ; tổ chức quản lý chặt chẽ các cá nhân bán rong hàng hóa thực phẩm từ ngoài tỉnh vào tiêu thụ trong tỉnh, đảm bảo tất cả các sản phẩm phải có đầy đủ hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.

c) Đẩy mạnh công tác xây dựng các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, các mô hình sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận; tạo môi trường, điều kiện kinh doanh thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm an toàn của Nhân dân trong tỉnh, hạn chế việc tiêu thụ thực phẩm từ ngoài tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị, các tổ chức, cá nhân liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có), gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 20/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 18/CT-UBND

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441803