Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 180-TTg năm 1960 về lãnh đạo công tác phòng, chống lụt, bão và úng thủy một cách khẩn trương do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 180-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 16/08/1960   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/08/1960   Số công báo: Số 37
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


63