Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 186/1997/CT-TTg về tăng cường thực hiện Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 186/1997/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 28/03/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/05/1997   Số công báo: Số 9
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/03/1997, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị 186/1997/CT-TTg về tăng cường thực hiện Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công.

Để tăng cường trách nhiệm thực hiện các cam kết Quốc tế và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nước ta trong việc thực hiện Hiệp định Mê Công cũng như tham gia có hiệu quả các hoạt động của Uỷ hội sông Mê Công, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh nằm trong lưu vực sông Mê Công, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ có liên quan đến các hoạt động của Uỷ hội sông Mê Công phải trực tiếp nghiên cứu, nắm vững nội dung và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Hiệp định Mê Công, đặc biệt là Điều 5 về sử dụng nước hệ thống sông Mê Công một cách hợp lý và công bằng; Điều 7 về ngăn ngừa và giảm tới mức thấp nhất những ảnh hưởng có hại đối với chất lượng và số lượng nước, các điều kiện thuỷ sinh thái và cân bằng sinh thái của hệ thống sông Mê Công; Điều 8 về trách nhiệm quốc gia đối với thiệt hại; và Điều 9 về tự do giao thông thuỷ trên dòng chính sông Mê Công.

2. Cán bộ các Bộ, Ngành và địa phương khi đi dự các cuộc họp quốc tế có nội dung liên quan đến hợp tác Uỷ hội sông Mê Công phải liên hệ với Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam để nắm được nội dung Hiệp định Mê Công, các chủ trương của Chính phủ về hợp tác Uỷ hội sông Mê Công.

80