• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống buôn lậu


 

Chỉ thị 19/2000/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 19/2000/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2000/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/09/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/10/2000   Số công báo: Số 39
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/9/2000, Thủ tướng đã có Chỉ thị 19/2000/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại tại các cửa khẩu. Cụ thể,

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát hàng hoá xuất, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu của các cơ quan chức năng phải thực hiện chặt chẽ theo đúng qui định của pháp luật; không được gây phiền hà, ách tắc gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân xuất, nhập khẩu hàng hoá; phải tạo mọi thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đẩy mạnh xuất, nhập khẩu và lưu thông hàng hoá. Đồng thời, cơ quan giám sát quản lý, điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại của ngành Hải quan phải nâng cao trách nhiệm công vụ, trách nhiệm pháp lý trong các hoạt động của mình.

2. Từ nay, tại các cửa khẩu, tất cả hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh trong khi đang còn chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan thì chỉ có lực lượng Hải quan được phép kiểm tra, kiểm soát và quyết định biện pháp xử lý, kể cả việc khởi tố hoặc đề nghị khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật. Các lực lượng khác, khi phát hiện có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan hải quan để kiểm tra và xử lý. Cơ quan Hải quan phải chịu đầy đủ trách nhiệm nếu để hàng cấm hoặc hàng hoá buôn lậu lọt qua cửa khẩu.

3. Trường hợp hàng hoá, phương tiện đã làm thủ tục hải quan nhưng chưa đưa ra ngoài khu vực cửa khẩu mà các cơ quan chức năng khác phát hiện có vi phạm quy định về xuất, nhập khẩu, vi phạm thủ tục Hải quan thì các cơ quan đó thông báo cho cơ quan Hải quan, cùng phối hợp với Hải quan thực hiện kiểm tra lại và xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm.

4. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và đưa ra ngoài khu vực cửa khẩu (kể cả khi đã đi sâu vào nội địa) hoặc hàng hoá xuất khẩu đã làm thủ tục hải quan, nhưng chưa xuất khẩu, nếu các cơ quan chức năng khác có cơ sở khẳng định là buôn lậu, gian lận thương mại hoặc vận chuyển trái phép, thì cơ quan đó có quyền kiểm tra, kiểm soát nhưng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất, nếu quyết định không đúng.

Từ khóa: Chỉ thị 19/2000/CT-TTg

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
46836