• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Chỉ thị 19/2002/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 19/2002/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2002/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/09/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/10/2002   Số công báo: Số 50
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/09/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 19/2002/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính:

a) Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng. Trước mắt, trình ủy ban Thường vụ Quốc hội bãi bỏ quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ % đối với hàng hoá mua vào không có hoá đơn giá trị gia tăng để thực hiện ngay từ đầu năm 2003.

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng.

c) Ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy định và quy trình hoàn thuế giá trị gia tăng để thực hiện tốt công tác quản lý hoàn thuế theo đúng luật định.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc in ấn, phát hành, bán hoá đơn cho các cơ sở kinh doanh, đảm bảo chỉ những cơ sở có hoạt động sản xuất kinh doanh mới được mua hóa đơn; tăng cường kiểm tra việc sử dụng hoá đơn, đối chiếu, xác minh hoá đơn; xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp mua bán hoá đơn bất hợp pháp đã phát hiện.

d) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, đặc biệt là hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu qua đường biên giới đất liền.

đ) Chỉ đạo Tổng cục Hải quan tăng cường biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ việc kiểm tra và xác nhận hàng hoá thực tế xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu qua đường biên giới đất liền, chặn đứng hiện tượng quay vòng hàng hoá xuất khẩu, xuất khẩu khống.

e) Tăng cường đào tạo, giáo dục cán bộ thuế, cán bộ hải quan về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để thực hiện tốt công tác quản lý thuế. Tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm minh các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc tiêu cực, thông đồng, tiếp tay cho đối tượng nộp thuế để gian lận tiền thuế của Nhà nước.

Từ khóa: Chỉ thị 19/2002/CT-TTg

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
49980