Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 19-CT năm 1991 về chấn chỉnh công tác quản lý đô thị do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 19-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 22/01/1991   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/1991   Số công báo: Số 5
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


54