• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý, sử dụng pháo


 

Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2014 tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do tỉnh Hải Dương ban hành

Tải về Chỉ thị 19/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Hải Dương, ngày 21 tháng 10 năm 2014

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 36/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÁO

Thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, trong những năm qua UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trái phép vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, nguyên nhân chủ yếu do: tập quán đốt pháo đón giao thừa vẫn còn tồn tại trong một bộ phận nhân dân; việc sản xuất, mua bán, vận chuyển pháo mang lại lợi nhuận cao; ý thức chấp hành của một số thanh, thiếu niên có lúc, có nơi chưa nghiêm; hiệu quả tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ở một số đơn vị, địa phương chưa thật sự có hiệu quả. Hàng năm số vụ vi phạm về pháo được các cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ, xử lý còn nhiều. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2014 các cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ 27 vụ, 28 đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các loại pháo, thu 257,2 kg pháo các loại. Trong 3 ngày Tết phát hiện, bắt giữ, xử lý 02 đối tượng có hành vi tàng trữ và 147 trường hợp đốt pháo nổ trái phép.

Hiện nay, các đối tượng tiến hành sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tập kết pháo trái phép với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, nhằm đối phó với các cơ quan chức năng. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư 08/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định 36/2009/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ đến toàn thể các tầng lớp nhân dân; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc đấu tranh với các hành vi vi phạm Nghị định 36/CP của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 36/CP ở cơ sở. Đối với các địa phương trong năm 2013 còn để xảy ra tình trạng đốt pháo như một số báo chí phản ánh, đưa tin phải nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thời gian tới.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng pháo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc đấu tranh, phòng ngừa; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về pháo với cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để các đối tượng có cơ hội tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, tập kết pháo nổ vào địa bàn.

- UBND các cấp phải quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ để ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh tình trạng cuối năm mới quyết liệt để lượng pháo đã thẩm lậu nhiều vào địa bàn từ trước.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, tuyên truyền lưu động tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp, tập trung vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT); các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý, sử dụng pháo. Tập trung tuyên truyền về công tác bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm về: quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vi phạm về pháo.

- Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các nhà trường kết hợp với lực lượng Công an cơ sở tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, kết hợp lồng ghép tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các quy định về quản lý, sử dụng pháo, đồng thời yêu cầu học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm, tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn.

3. Sở Công th­ương, Chi cục Hải quan, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng Công an có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các lực lư­ợng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đ­ường bộ, đường thủy, đường sắt, các địa bàn trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo (đặc biệt là các hoạt động nhập lậu pháo từ nước ngoài, tỉnh ngoài vào địa bàn tỉnh).

- Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, Công an các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; quản lý và sử dụng pháo. Tổ chức vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT, pháo, thuốc pháo; ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo, mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo với cơ quan chức năng để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn. Chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án nhân dân cùng cấp tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử lưu động các vụ án về tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 để phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ, tết hàng năm để quản lý chặt chẽ việc sử dụng pháo theo quy định tại Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo ANTT, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn.

5. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh và Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Chính phủ theo quy định. Địa phương nào buông lỏng chỉ đạo, để xảy ra việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép mà không được phát hiện, xử lý kịp thời thì đồng chí Chủ tịch UBND địa phương phải chịu trách nhiệm trư­ớc Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 21/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 19/CT-UBND

391

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258649