• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 191/2003/CT-CA về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Chánh án Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tải về Chỉ thị 191/2003/CT-CA
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 191/2003/CT-CA   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Văn Hiện
Ngày ban hành: 18/09/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/10/2003   Số công báo: Số 162
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/09/2003, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị 191/2003/CT-CA về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Chánh án Tòa án.

Để khắc phục những tồn tại, những hạn chế trên đây, nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành và các mục tiêu chung vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời để triển khai Thi hành Quyết định số 19/2002QĐ-TTG ngày 21/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ “phê duyệt chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010”; Thông báo số 117/TB ngày 08 – 8 – 2003 của Văn phòng Chính phủ thông báo về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại buổi làm việc với Ủy ban quốc gia vỉ sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ thị:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phổ biến, quán triệt quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ nữ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, tạo ra sự chuyển biến mới trong hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành Tòa án nhân dân.

Các Tòa án nhân dân cấp tỉnh chưa thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của ngành Tòa án nhân dân ở địa phương mình thì cần tiến thành lập ngay theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/TT-UBQG ngày 20/3/1998 của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam.

2. Vụ Tổ chức, Cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trong ngành Tòa án nhân dân xây dựng quy hoạch cán bộ, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ công chức nữ. Các quy hoạch này được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực trạng đội ngũ cán bộ công chức nữ của từng đơn vị, đồng thời có các biện pháp tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm sự phát triển cân đối về giới trong cơ cấu cán bộ lãnh bộ cũng như chuyên môn của từng đơn vị.

3. Cá nhân, đơn vị tổ chức trong ngành Tòa án nhân dân thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân.

4. Trong hoạt động xét xử và các hoạt động chuyện môn khác, các đơn vị trong ngành Tòa án nhân dân cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, đặc biệt là trẻ em gái, góp phần thực hiện mục tiêu chung vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

5. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân có trách nhiệm hướng dẫn các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục kiện toàn hoặc thành lập Ban vì sự tiến bộ  của phụ nữ ở những Tòa án chưa thành lập, hướng dẫn phương pháp, hình thức hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành Tòa án nhân dân để làm tốt chức năng tham mưu, giúp thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ở đơn vị mình góp phần cùng ngành Tòa án nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

6. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân phối hợp với Viện khoa học xét xử và các đơn vị có liên quan nghiên cứu về giới, đặc thù nghề nghiệp và sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân để đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân.

7. Vụ Kế họach – Tài chính phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ có trách nhiệm hướng dẫn việc sử dụng kinh phí cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Tòa án nhân dân theo hướng dẫn của Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Từ khóa: Chỉ thị 191/2003/CT-CA

539

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17177